Hertogstraat

Het Zand

 
Bossche straatnamen

Hertogelijke straat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 13 april 2011
 
Panden
Koningsweg
Hertogstraat 2a-e
Rijksmonument

Hertogstraat 2

Hertogstraat N 233 (????)
1908H.M. Thijssen (directeur Noordbr. Dagblad)
Hertogstraat 2 (1909)
1910H.M. Thijsen (directeur Noordbrabanter)
1928H.M. Thijssen - mej. E.J.M. Thijssen
1943H.P.W. van Ravestijn (accountant) - P.L. van Ravestijn

Hertogstraat 4-20
Rijksmonument

Hertogstraat 4

Hertogstraat N 232 (????)
1908W. Neefs (aannemer)
Hertogstraat 4 (1909)
1910J. Glaudemans (letterzetter)
1928P.L.H. Despinois - H.W. Neefs
1943H.J. Nieuwhart (timmerman)
Hertogstraat 6

Hertogstraat N 232a (????)
1908J. Vos (klerk)
Hertogstraat 6 (1909)
1910W. Neefs (aannemer)
1928wed. W. Neefs - mej. L.G. Schellekens
1943P.L.H. Despinois (boekdrukker) - H.W. Neefs (schoenmaker) - P.M. Prinssen (kantoorbed.)
Hertogstraat 8

Hertogstraat N 231 (????)
1908F.A. Krekel
Hertogstraat 8 (1909)
1910W.F. Seele (agent van politie)
1928E.H.P. van Woerkom
1943G.B.J.E. Meijering
Hertogstraat 10

Hertogstraat N 231a (????)
1908L.H. Goris (klerk)
Hertogstraat 10 (1909)
1910L.H. Goris (klerk)
1928J.P.H. Besters - mej. L. Büske - W.C.P.B. de Jongh - F.M.L. Langenhoff
1943M.J.M. Coolegem (electricien)
Hertogstraat 12

Hertogstraat N 230 (????)
1908A. Spoor (tailleur)
Hertogstraat 12 (1909)
1910M. Engels (opp. hospitaal) - H. Keunen (beambte telefoon)
1928F.W.J. van Buul - J.J. van den Heuvel
1943L. van der Doelen (pakhuisknecht) - M. van Lokven (gem. arbeider)
Hertogstraat 14

Hertogstraat N 229a (????)
1908F.C. Brakke (serg. maj. inf.)
Hertogstraat 14 (1909)
1910J. Peters (serg. maj. inf.)
1928P.J. van Bezooijen
1943wed. A. Kreté-Doomernik
Hertogstraat 16

Hertogstraat N 229 (????)
1908P. Kraak (wachtm. veldart.)
Hertogstraat 16 (1909)
1910J.W.J. Korff (serg. inf.)
1928I. Markusse
1943G.L. van Bockel (los-werkman)
Hertogstraat 18

Hertogstraat N 228a (????)
1908A.J. Mulder (adj. onderoff. d.d. off. veldart.)
Hertogstraat 18 (1909)
1910W.H. Brohm (adj. onderoff. kwartierm. inf.)
1928L.A. Jacobus meergen. van der Zande
1943A.P. van Bennekom (kantoorjuffrouw) - G. van Bennekom (huisschilder) - Gerrit van Bennekom (schilder) - wed. M.J.L. van Bennekom-ter Haar
Hertogstraat 20

Hertogstraat N 228 (????)
1908T.F. Coolegem (stafmuzikant)
Hertogstraat 20 (1909)
1910T.F. Coolegem (stafmuzikant)
1928J. Blokker

Hertogstraat 22-24


Mayweg
 
Mayweg
Hertogstraat 15

Hertogstraat 15 (1909)
1928G.C. Rijkee
1943P.G.M. van der Meer (fabrikant)

Hertogstraat 13

Hertogstraat 13 (1909)
1928J.C.A. Roeters

Hertogstraat 11

Hertogstraat 11 (1909)
1928mej. C.M. Koch - mej. M.S. Koch - mej. P.A.M. Koch - wed. J.B. Koch
1943T.J.L. van Rooij (vertegenw.)

Hertogstraat 9

Hertogstraat 9 (1909)
1928wed. P.N. Brouns
1943M.J. Meyll (distributie ambtenaar)

Hertogstraat 7

Hertogstraat 7 (1909)
1928A. de Groof - G.B.C.A. Roes
1943J.A.L. Kennis (onderwijzeres)

Hertogstraat 5

Hertogstraat 5 (1909)
1928wed. H.A. Bonsel
1943wed. H.L.M. Bonsel-van de Ven

Hertogstraat 3

Hertogstraat 3 (1909)
1928A.A. de Priester
1943wed. A. Barendrecht-van Dijk - G. van Bruggen (ambt. C.C.C.D.) - A.J. Lankhuijzen (bureau-jurist Insp. Prijsbeheersching)

Hertogstraat 1

Hertogstraat 1 (1909)
1928F.X.H. Schrijvers
1943L. van Denderen (ambtenaar) - L.A.J. van der Heijden (bleeker) - J. van Ruitenburg (lokale kracht P.T.T.) - wed. A.F. van Ruitenburg-van Zijl

Koningsweg
 
Postcodes
  5211 AN  1..15
  5211 AN  2..24
 
Straatindeling
  1909 : links 2..24
 
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 224

n: vermelding in een voetnoot