Grootmeesterstraat

Paleiskwartier

Zijstraat Magistratenlaan.
 
Raadsbesluiten
2008

Straatnaamgeving

De zijstraat van de Magistratenlaan krijgt de naam Grootmeesterstraat.
B&W Besluitenlijst 7 oktober 2008