afb. Onbekend

Gasselstraat

Binnenstad Centrum

Gasselstraat is een verbastering van Gasthuisstraat. (Het verlengde van de Gasselstraat aan de overzijde van de Hinhamerstraat heet nog steeds Gasthuisstraat).
Boschlogie
 
Bossche straatnamen

Gasselstraat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 31 oktober 2007
 
Bouwhistorie

Gasselstraat westzijde

405
406
Literatuur
Van Bavel 1974, 7-9; Van Heurn I, 466; vSvY II, 324; vSvY III, 263-264.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 405-406
 
Mosmans

Namen der Straten enz.

79
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 79
 
Roelands

Gasselstraat

47
Straat in Straat uit (1984) 47
 
Artikelen
2002

Ad van Drunen

Verdwenen bebouwing op het Kerkpleintje. Verloren gewaande kaart brengt uitkomst
Bossche Bladen 2 (2002) 59-61
 
 
Benaming
1830De Gassel StraatKaart J. B. Drossaers ca 1830
1890GastelstraatKaart Jos van Hagens ca 1890
1901GasselstrAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1910GasselstraatStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928GasselstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Panden
Hinthamerstraat
Gasselstraat 2
Gastelstraat A 26a (?)
1908H.J.M. Steenbergen (comm. 1e rang gevangenissen)
Gasselstraat 2 (1909)
1910H.J.M. Steenbergen (comm. 1e rang gevangenissen)
1919H.J.M. Steenbergen (gep. rijksambt.)
1928A.W.A. Wetzer (procuratiehouder)
1943A.A.G.M. Wetzer (kantoorbediende) - G.F.J.M. Wetzer (kantoorbed. De Gruijter) - J.C.M. Wetzer (kantoorbed.) - M.M.L. Wetzer (kantoorbed.) - wed. B.J.A. Wetzer-Kappé

Gasselstraat 4-6
Gastelstraat A 81a (?)
1908L.P.W. Dupont (timmerman)
Gasselstraat 4 (1909)
1910L.P.W. Dupont (timmerman)
1919L.P.W. Dupont (timmerman)
1928mej. G. van Bokhoven
1943G. van Bokhoven
Gastelstraat A 81b (?)
1865J. Burg (goederenbesteller)
Gasselstraat 6 (1909)
1910Werkplaats Singer-Maatschappij
1919Werkplaats Singer-Maatschappij

Gasselstraat 8
Huis met eenvoudige gepleisterde lijstgevel XIXB met winkelpui en twee 4-ruits schuiframen en brede middenstijl op de verdieping. Kap met nok evenwijdig aan de straat en dakkapel aan straatzijde. Enkelvoudige balklagen.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Gastelstraat A 85 (?)
1865A. van Elteren (winkelier in schoenen) - T.J. Kuijpers (zonder beroep)
1875A. van Elteren (mr. schoenmaker)
Gastelstraat A 81 (1880)
1881J. Vaasen (mr. kleermaker)
1908J.H. Gielen (bode gasfabriek)
Gasselstraat 8 (1909)
1910J.H. Gielen (bode gasfabriek)
1919wed. M. Gielen
1928J.H.B.M. Gielen
1943Fr.S. van Es (opperman) - M. de Koning (mandenmaker)

Gasselstraat 12
Gastelstraat A 83 (?)
1865J.F. Reijkersz (mr. schoenmaker, winkelier en water en vuurverkooper)
1875J.F. Reijkers (mr. schoenmaker)
Gastelstraat A 79 (1880)
1881J.F. Rijckers (mr. schoenmaker)
1908J.F. Reijkers (schoenmaker) - F. Schelleman (besteller van Gend & Loos)
Gasselstraat 12 (1909)
1910J.F. Reijkersz (schoenmaker) - J. Verhees (boekdrukker)
1919A. Bozelie (sigarenfabrikant)
1928A. van Pinxteren

Gasselstraat 14-16
Gastelstraat A 82 (?)
Gastelstraat A 78 (1880)
1881L. van Beers (tapper)
1908C. Heesbeen (schoenmaker) - F.X. van Oorschot (smid)
Gasselstraat 14 (1909)
1910C. Heesbeen (schoenmaker) - F.X. van Oorschot (smid)
1919F.X. van Oorschot (smid)
1928F.X. van Oorschot - H. Valenteijn
Gastelstraat A 81 (?)
1865L.A. Gerolt (winkelier)
1875T. Kuijpers (mr. timmerman) - A. Oerlemans (koopman in gist) - W.E. Roussel (bode eener begraf. fonds en barbier)
Gastelstraat A 77 (1880)
1908A. de Bresser (winkelier) - J. Goedhart (schoenmaker)
Gasselstraat 16 (1909)
1910A. de Bresser (winkelier)
1919G. Veltman (koopman)
1928C. Veltman
1943A.M. Bouwmans (marktkoopman) - Fr.H. Krijbolder (koopman)

Gasselstraat 16a
Gastelstraat A 80 (?)
Gastelstraat A 76 (1880)
1908A. Biesemans (schoenmaker) - J. Krete (arbeider)
Gasselstraat 16a (1909)
1919J. v.d. Bersselaar (arbeider)
1928J. van den Bersselaar

Gasselstraat 16b
Gastelstraat A ongen. (1908)
Gasselstraat 16b (1909)

Gasselstraat 16c
Gastelstraat A 76a (?)
1865J. Ringeling (leeraar aan het stedeljk gymnasium, lid der plaats. schoolcommissie en schoolopziener)
Gasselstraat 16c (1909)
1919A. van Esch (schilder) - J. Overman (sigarensorteerder)

Gasselstraat 16d
Gastelstraat A ongen. (1908)
Gasselstraat 16d (1909)

Gasselstraat 16e
Gastelstraat A ongen. (1908)
Gasselstraat 16e (1909)

Gasselstraat 16f
Gastelstraat A 76b (1908)
Gasselstraat 16f (1909)
1919C. Koeneveld (sigarenmaker) - wed. W. Kreté - J. Mierings (arbeider)
1928wed. J.A. Kreté - J. Mieres

Gasselstraat 18
Gastelstraat A 79 (?)
1865J.P. Bolle (mr. pettenmaker)
1875J.P. Bolle (mr. chakots- en pettenmaker)
Gastelstraat A 75 (1880)
1881J.P. Bolle (mr. chakots- en pettenmaker)
1908Chr. Bruggeman (sigarenmaker) - F. van Gaal (arbeider)
Gasselstraat 18 (1909)
1910Chr. Bruggemans (sigarenmaker) - wed. W. de Poorter-Hartman
1919Fr. Krijbolder (koopman)
1928F.H. Krijbolder
1943fa. wed. M.C. Veltman (handel in manufacturen)

Gasselstraat 20
Gastelstraat A 78 (?)
1865wed. H.I. Frietman (winkelierster) - J.A. van Tienen (tapper)
1875J.B.S. Willems (mr. schoenmaker)
Gastelstraat A 74 (1880)
1881J.B.S. Willems (mr. schoenmaker)
1908Magazijn van Lieshout
Gasselstraat 20 (1909)
1910Magazijn firma Dufay Kerkstraat
1919Joh. J. Flippaar (agent levensv. R.V.S.) - A. Wetzer (slager)
1928J.A.M. Flippaar
1943J.P. van Boxtel (koopman) - B. Krijbolder (gemeente aanplakker)

Gasselstraat 22
Gastelstraat A 77 (?)
1865P. Pfaltzer (graveur en tapper) - L.J. Pieters (stads korendrager)
1875N. van Boekel (tapper) - H. Schimmel (mr. kamerbehanger)
Gastelstraat A 73 (1880)
1881A. van Esch (tapper)
1908A. van Esch (loopknecht) - wed. P.J. Janssen (tapster) - M. Oosterwaal (schoenmaker)
Gasselstraat 22 (1909)
1910wed. P. Janssen (tapster)
1919wed. P. Jansen (caféhoudster)
1928mej. A.M.C. van Esch
1943De Unie (sigaren, sigaretten, tabak) - W.A.F. Gabriël (filiaalhouder)
2003? (Shabby-chic) kleding

Gasselstraat 24
Gastelstraat A 73a (1908)
Gasselstraat 24 (1909)
1910A. van Esch (loopknecht) - M. Falk (sigarenmaker)
1919H. van Drunen (smid) - Jos. Snijders (sigarensorteerder)
1928P. Mareschal
1943Verstappen's Bloemenmagazijnen
1960fa. Verstappen (bloemenmagazijn)

Gasselstraat 26
Gastelstraat A 76 (?)
Gastelstraat A 72a (1880)
1908Jos. v.d. Kroon (adj. commies 2e kl. pr. griffie)
Gasselstraat 26 (1909)
1910F.JG. v.d. Kroon (adj. commies prov. griffie)
1919B.J. Ebben (huisbewaarder der Nederl. Bank) - Kantoor der Nederlandsche Bank
1928Agentschap der Ned. Bank - B.J. Ebben
1943De Ned. Bank
1948Agentschap der Nederlandse Bank

Gasselstraat 28

Kerkstraat
 
Kerkstraat
Gasselstraat 3   rijksmonument
Gastelstraat A 82 (?)
1865A. Hanique (steenhouwer) - F. van den Heuvel (barbier)
1908Kerkgebouw der Nederduitsche Hervormde Gemeente
Gasselstraat 3 (1909)
1910Kerkgebouw der Nederd. Herv. Gemeente
1919Kerkgebouw der Ned. Herv. Gem.
1928Prot. Kerk

Gasselstraat 1
Gastelstraat A ongen. (?)
Gasselstraat 1 (1909)
1919G.I. Ederveen (arts R. v. B.)
1928J.M.D.M. de Booij - wed. D.P. de Booij
1943W.H. Beekwilder - F.J. Goedhart (hoofddienstleide N.A.D.) - E. Maas (uitvoerder bouwver.)

Hinthamerstraat
 
Postcodes
  5211 KJ  1..3
  5211 KJ  2..28
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..3, links 2..26
  1995 : rechts 1..3, links 2..28 (Huisnummerkaart H16)
 
Volkstelling 1822
No 14 Wijk C (komend van de Hinthamerstraat)
Gastelstraat
390 ? Peerboom, Laurens Winkelier 53 Rooms Gravensnoeren
391 - - - - - -
392 - - - - - -
393 - - - - - -
394 7 Zantman, Gerard Schoenmaker 49 Rooms Den Bosch
395 2 Bergen, Petrus van Zilversmidsknecht 33 Rooms Den Bosch
396 1 Broek, Catherina van der Koopvrouw 56 Rooms Den Bosch
397 10 Oderkerke, Conraad van Scheepstimmerman 49 Rooms Nijmegen
398 10 Laar, Hendrikus van de Velbluttersknecht 61 Rooms Den Bosch
399 3 Smits, Bernardus Timmermansknecht 50 Rooms Amsterdam
400 3 Hoos, Adrianus Arbeider 32 Rooms Berlicum
401 - - - - - -
402 - - - - - -
403 3 Niskens, Johanna Tapster 58 Rooms Lijveroo
404 5 Jansen, Maria Koopvrouw 36 Rooms Den Bosch
405 2 Heeren, Elisabeth Breister 77 Rooms Den Bosch
406 4 Beek, Evert van Tapper 46 Rooms Groningen
407..424 - - - - - -
Hinthamerstraat
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 514, 572

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 360, 380

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 299

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 438

n: vermelding in een voetnoot