Frees

Empel Oost

 
Benaming
JaarNaamBron
2001FreesB&W Besluitenlijst 4 september 2001
 
Raadsbesluiten
2001

Benaming straten

Het college stelt de raad voor de volgende nieuwe straatnamen vast te stellen:
Schoffel, Gaffel, Eg, Dorsvleugel, Frees, Spade, Hark, Schrepel, Aks, Zeis en Riek voor de straten in het uitbreidingsgebied Empel.
B&W Besluitenlijst 4 september 2001