Drongelenspad

Vughterpoort

 
Raadsbesluiten
2010

Straatnaamgeving

Het fietspad, lopend van het nieuwe ziekenhuis naar het Drongelens kanaal en vervolgens parallel lopend aan het Drongelens kanaal krijgt de naam Drongelenspad.
B&W besluitenlijst dinsdag 9 november 2010