Dorsvlegel

Empel Oost

 
Benaming
JaarNaamBron
2001DorsvleugelB&W Besluitenlijst 4 september 2001
2007DorsvlegelB&W Besluitenlijst 9 oktober 2007
 
Raadsbesluiten
2001

Benaming straten

Het college stelt de raad voor de volgende nieuwe straatnamen vast te stellen:
Schoffel, Gaffel, Eg, Dorsvleugel, Frees, Spade, Hark, Schrepel, Aks, Zeis en Riek voor de straten in het uitbreidingsgebied Empel.
B&W Besluitenlijst 4 september 2001
 
2007

Straatnamen

Correctie straatnaam Empel-Noord
Het college wijzigt de straatnaam Dorsvleugel in Dorsvlegel.
B&W Besluitenlijst 9 oktober 2007