afb.

Brede Haven

Binnenstad Centrum

De wijk van de Brede Haven:
1e Korenstraatje, Karrenstraat, 2e Korenstraatje, Mandenmakersstraat, Kruisstraat, Snellestraat, Klein Begijnhofstraatje, Stoofstraat, Uilenburgstraat, Vismarkt, Brede Haven en Steenstraatje.
Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
 
Bossche straatnamen I

Breed en smal

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 23 september 2009
 
Bossche straatnamen II

Kleine zijstraatjes

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 14 oktober 2009
 
Leget

De bebouwing langs de Brede Haven te 's-Hertogenbosch

door J.N. Leget

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Noten
1.Later genaamd Schrijvershuisje.
2.GAH, R 1549, f 495. Bij iedere vermelde cijns gaat het om een jaarlijkse eigelijke rente. Matthijs was lid van de familie die werd vermeld als Van Alphen en later als (Van) Der Lip.
3.GAH, R 1550, f 314.
4.GAH, R 1677, f 121v.
5.GAH, R 1679, f 168v.
6.Hij was schipper te 's-Hertogenbosch.
7.GAH, R 1731, f 380. Pieter Jacques was meester van het weeshuis.
8.GAH, R 1731, f 380.
9.Schoonvader=stiefvader. Het pand grensde toen aan het erfgoed van de weduwe Kahle (GAH, R 1767, f 379).
10.Anna Timmer was eerst gehuwd met Jacob Mook en daarna met Cornelis de Vree. Het pand grensde toen aan de weduwe Habraken (GAH, R 1775, f 63).
11.Losbaar met ƒ 500 door de nieuwe eigenaar Jaspar Laman, afgelost op 26 mei 1646; GAH, R 1555, f 385.
12.GAH, R 1599, f 97v.
13.GAH, R 1606, f 355v.
14.Trijntken dochter van Bastiaan Brants is weduwe van Caspar: R 1580, f 78.
15.Het pand, vismarktwaarts, was eerst eigendom van Frederik Matthijs van der Lip, nu van Aert Jan Pijls: GAH, R 1585, f 178.
16.Besloten testament, gepasseerd op 26 maart 1682 voor notaris Johan van Rotterdam, geopend op 11 maart 1684 door notaris Daniel Boons.
17.Besloten testament, gepasseerd op 18 januari 1715, geopend op 21 augustus 1715.
18.Het pand werd bewoond door Cornelis Wambas: GAH, R 1709, f 362v.
19.GAH, R 1713, f 288v.
20.Willem van Geenhoven grenst Vismarktwaarts aan het pand.
21.P.L. Leget-Kijlen en J.N. Leget, „Van Bousel. Een schippersgeslacht te 's-Hertogcnbosch", De Brabantse Leeuw, XLV (1966) 10.
22.GAH, R 1729, f 405.
23.De belendingen waren nu: boomwaarts Andreas de Graaff en Vismarktwaarts de weduwe van Jacobus van den Heuvel (GAH, R 1747, f 10v).
24.De belendingen waren nu: vrouw Van Heuven en Peter van Haaren. De weduwe van Hendrick was Maria Magdalena IJsangrin (GAH, R 1754, f 346).
25.A.E. Mulders en W. Hubert waren de belendingen (GAH, R 1786, f 259).
26.GAH, R 1549, f 493v.
27.GAH, R 1549, f 529v.
28.GAH, R 1549, f 492v.
29.GAH, R 1549, f 490.
30.GAH, R 1549, f 529.
31.GAH, R l607, f 305.
32.GAH, R 1709, f 364v: Willem van Geenhoven wordt als bierbrouwer vermeld in 1732.
33.GAH, R 1720, f 289v.
34.GAH, R 1778, f 1.
35.GAH, R 1792, f 65v. De belendingen waren de erfgenamen Houbracken, boomwaarts en de weduwe van Leeuwen.
36.GAH, R 1794, f 116. De verkoping geschiedde krachtens hun mutueel testament, gepasseerd voor notaris Carel Storm van 's Gravensande. Een kraankind was arbeider op de stadskraan.
37.GAH, R 1709, f 365 (zie ook noten 16 en 17).
38.GAH, R 1736, f 172v. Het huis was Mathea aangekomen bij mutueel testament van haar en Gerard op 26 december 1721 voor notaris Jan van Proijen.
39.GAH, R 1768, f 274.
40.GAH, R 1776, f 140v.
41.GAH, R 1709, f 365v (Zie ook noten 16 en 17).
42.Testament, gepasseerd voor notaris Christiaan de Wit te Oirschot op 17 april 1786: GAH, R 1771, f 56.
43.GAH, R 1771, f 366.
44.De belendingen waren G. van Riemsdijck, boomwaarts en Christiaan van Gleeff: GAH, R 1720, f l09v.
45.P.L. Leget-Kuijlen, „200 jaar van Cranenburg". Mensen van vroeger, I (1979) 60.
46.GAH, R 1766, f 8.
47.GAH, R 1768, f 57v.
48.GAH, R 1777, f 173.
49.GAH, R 1795, f 131.
50.GAH, R 1709, f 366.
51.Voor notaris Gcrard van Oostrom te Heusden op 23 januari 1757. De belendingen waren Jan Bax, boomwaarts en Cornelia van der Vree (GAH, R 1748, f 4lv).
52.Krachtens mutueel testament van 29 mei 1757 voor notaris Jan de Gier; verkoop op 31 mei 1779 voor notaris Jan de Gier (GAH, R 1768, f 127).
53.Belendingen: Abraham van Dijck, boomwaarts en Gerrit van Hemert (GAH, R 1792, f 260v).
54.GAH, R 1709, f 367.
55.Belendingen: Adam Schouw, boomwaarts en Willem Wijnans (GAH, R 1732, f 283v).
56.GAH, R 1743, f 70.
57.GAH, R 1764, f 232.
58.GAH, R 1558, f 274.
59.De belendingen waren Cornelis Matthijs van der Lip, boomwaarts en Maria Spronck (GAH, R 1639, f 83v}.
60.GAH, R 1639, f l70v.
61.GAH, R 1676, f 46.
62.GAH, R 1659, f 27. Leget-Kuijlen en Leget, „Van Bousel", 6.
63.GAH, R 1709, f 367v.
64.GAH, R 1728, f 20.
65.GAH, R 1709, f 368.
66.Gepasseerd voor notaris Johan Verster de Balbian; door Albertus verworven bij erfdeling van de goederen van zijn zuster Johanna, die het aanbestorven is via hun vader Willem Wijnands; achterwaarts grenzend aan de weduwe van Cornelis van der Vree (GAH, R 1768, f 305).
67.GAH, R 1775, f 96.
68.Gerardus van Hemert was marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam. Marcus Carolus Molhuijsen, gemachtigd voor Johannes de Cassemajor te 's-Hertogenbosch op 13 september 1803 door Adrianus. Clasina Henrica van Amelsvoort en Anna van Amelsvoort, weduwe van Cornelis Vos, en nog voor Jacob Scholting op 30 september 1803 te Haarlem door Nicolaas en Cornelis van Amelsvoort, was de verkoper. Het pand was hen aangekomen bij testament op 17 januari 1803 voor notaris Johan de Cassemajor, gemachtigd door Pieter van Amelsvoort (GAH, R 1784, f 215).
69.Het pand was Martinus Wijnands ab intestato aangekomen via zijn zuster Adriana, die het verworven had bij onderhandse deling van de boedel van haar zuster Johanna. Adriana Wijnands is op 3 juli 1784 in de Sint-Janskerk begraven (GAH, R 1777, f 76v).
70.De belending boomwaarts is nu Gerard van Hemert (GAH, R 1792, f 202).
71.GAH, R 1709, f 144.
72.Adriana was een dochter van Hillegonda Bousel bij Jan Papegaij.
73.GAH, R 1770, f 124.
74.Johannes is dan minderjarig (GAH, R 1680, f 6v).
75.Aelbert heeft het pand vernaderd op 18 mei 1683 tegen Dirck Smits (GAH, R 1709, f 143v).
76.GAH, R 1720, f 52v.
De Brabantse Leeuw 50 (2001) 1-10
 
Mosmans

Namen der Straten enz.

78
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 78
 
Verdwenen stadsbeelden

Slopen of restaureren aan de Brede Haven

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 17 april 1997
 
Artikelen
1975

Redactie

Haven vierde fase herstel Binnendieze. Restauratie Havenkwartier binnen half jaar van start
Brabants Dagblad woensdag 15 januari 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Restauratie wordt flink aangepakt. Brede Haven in 1977 weer in oude luister hersteld
Brabants Dagblad woensdag 12 maart 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Aantrekkelijk plan voor ruim 5 miljoen. Snel restauratie 'Waaigat'
Brabants Dagblad woensdag 7 mei 1975 (tekeningen, foto)
 
1975

Redactie

Aanlegsteiger voor jachten. Aantrekkelijk plan restauratie Haven
Brabants Dagblad woensdag 14 mei 1975
 
1975

Redactie

Plan 'Waaigat' maakt wonen in Bossche binnenstad tot een feest. Brede Haven wordt in oude glorie hersteld
Het Stadsblad donderdag 15 mei 1975 (tekening)
 
1975

Redactie

Grondverkoop op agenda van Bossche gemeenteraad. Plan-Waaigat voor 1 juli in uitvoering
Brabants Dagblad woensdag 18 juni 1975 (tekening)
 
1975

Redactie

Bezwaren tegen verkoop restauratiepanden door makelaar. Waaigat in veilige handen
Brabants Dagblad vrijdag 27 juni 1975 (foto)
 
1976

Redactie

Voor de binnenstad van Den Bosch. Bestemmingsplannen in de maak
Brabants Dagblad vrijdag 6 februari 1976 (foto)
 
1977

Redactie

Aflsuiting van Brede Haven
Brabants Dagblad dinsdag 15 november 1977
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Slopen of restaureren aan de Brede Haven
Brabants dagblad donderdag 17 april 1997 (foto)
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden. Van een drukke haven naar het lege water
Brabants dagblad donderdag 22 januari 1998 (foto)
 
2001

J.N. Leget

De bebouwing langs de Brede Haven te 's-Hertogenbosch
De Brabantse leeuw 1 (2001) 1-10
 
2001

Jo Hendriks

Tussen Oliemolensingel en Visstraat
KringNieuws 5 (2001) 12-14
 
2009

Marcel van der Heijden

Achter de Tolbrug, Tolbrugstraat en Haven
Bossche Bladen 2 (2009) 50-52
 
 
Benaming
1830De Breede Haven StraatKaart J. B. Drossaers ca 1830
1866Breede Haven straatKaart J. Kuijper ca 1866
1890Breede Haven str.Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901Breede HavenAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909Breede HavenHuisnummeromnummering 1909
1910Breede HavenStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928Breede HavenAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1943Breede HavenAdresboek van 's-Hertogenbosch 1943
 
Kunstafbeeldingen
 

Gezicht op de Brede Haven, z.j.

Willem van Leusden ()
(ets, 15.0 x 11.0 cm)
Particuliere collectie
 

De Brede Haven, 1971

A. Schiffeleers ()
(tekening)
's-Hertogenbosch waterstad (1996) 48
 
Afbeeldingen

1974

1974
   
 
Panden
Visstraat
Brede Haven 1-2
"De swarte Ruyter" anno 1584. In 1754 Apotheek van Christiaan Mosmans. (Filiaal De Uil)
Bron: Mosmans 648
Breede Haven B 152 (?)
1865C. Bergé (commissionnair in koloniale waren) - J. Huijbers (winkelier in dranken, verhuurder van handwagens) - W.A. van Loon (reisbediende)
1875J. Huijbers (winkelier en slijter in gedisteleerd)
Breede Haven B 159 (1880)
1881firma J. Huijbers (winkel. en slijter in gedistilleerd)
1908Filiaal Stoomdistilleerderij 'De Uil' (wijnhandel en gedistilleerd) - Th. Paulussen
Breede Haven 1 (1909)
1910Filiaal Stoomdistilleerderij 'De Uil' (wijnhandel en gedistilleerd) - Th. Paulussen
1919Filiaal Stoomdistill. 'De Uil' (wijnh. en gedistill.) - J.G. Ritzen (filiaalhouder)
1928Firma H. van Banning - J.G. Ritzen
1943A.J.J.A. Schoonens (bloemist) - fa. H.C. Wijers C.V. (distilleerderij, wijnhandel)
1973aan bestemming als woonruimte onttrokken (afd BSO 20feb73)
Breede Haven B 152 (?)
Breede Haven B 159a (1880)
1908C.P.M. Brouwers (koopman)
Breede Haven 2 (1909)
1910J. Dijkshoorn (commissiehandel)
1919J.H. Groels (goudsmid)
1928mej. C.A.M. van Kempen - wed. C.Th. van Kempen - E.M. Smits
1943J.C. de Leijer (vertegenwoordiger meubelen) - L.J.H. de Leijer

Brede Haven 3   rijksmonument
"De Goudschen Bakker" anno 1635. Hierin is reeds drie eeuwen lang het bakkersbedrijf uitgeoefend. (Hendriks, bakker)
Bron: Mosmans 649
Breede Haven B 160a (?)
1875A.M. Bogaerts (hoofdonderwijzer) - C. Bogaerts (kunstlakker) - P. Bogaerts (winkelierster in manufacturen)
Breede Haven B 153 (?)
1865L.J.H. van Gool (mr. broodbakker)
1875L.J.H. van Gool (mr. broodbakker) - wed. W.J. Kassies de Buisonje (onderw. in de gevang.) - A.J.B. Lambermont (mr. kleermaker)
Breede Haven B 160 (1880)
1881L.J.H. van Gool (mr. broodbakker)
1908J.L.M. Hendrikx (broodbakker) - J.A. de Vries (naaister)
Breede Haven 3 (1909)
1910F. Goossens (musicus) - Th.J.A. Reijs (mr. bakker) - J.A. de Vries (naaister)
1919W. van Berkel (bakker) - H. Knechten
1928mej. J.P.Th. Baudoin - M.J. Verpalen
1943J.M. van Dam (eetsalonhouder)
1961van Dam (cafetaria)
1972bedrijf (afd BSO apr72)
200?Dennis en Ferry Wiggers (Enjoy to eat)

Brede Haven 4
"De Witvoet". Antonis en Gijsbert Claessens, twee leden van het "Consistorie" hadden in 1566 hier hunne woning. (de Bont, kruidenier)
Bron: Mosmans 650
Breede Haven B 154 (?)
1865P. Litschert (koopman in aardewerk)
1875K. Letschert (koopman in glas en aardewerk) - P. Letschert (partikulier)
Breede Haven B 161 (1880)
1881K. Letschert (koopman in glas en aardewerk) - P. Letschert (partikulier)
1908P. de Bont (in koloniale waren) - wed. Jansen - C. de Kock (broodbakker) - A. Versteijnen (koekbakker)
Breede Haven 4 (1909)
1910P. de Bont (in koloniale waren) - C. de Kock (broodbakker) - H. van der Loo (magazijnknecht) - A. Versteijnen (koekbakker)
1919Kennard-Wendt
1943H.J.W. Janssen (concierge Amst. Bank.)

Brede Haven 5-6   rijksmonument
"De drie Moriaenshoofden". Waarschijnlijk het woonhuis van den beeldstormer Cornelis Franssen in de drie Moriaenshoofden. (v.d. Boom)
Bron: Mosmans 651
Breede Haven B 162a (1908)
Breede Haven 5 (1909)
1919P. Scholz (fabriekchef)
1928P.G. Scholz
1943P.G. Schulz (fabriekschef)
1964gedeeltelijk kantoorruimte AMRO
Breede Haven B 154 (?)
Breede Haven B 162 (1880)
1908G. van den Boom (Gzn. kapitein stoomboot 's Hage) - wed. G. van den Boom-de Boer (onderneemster van stoomb.) - J.W. Egberts (1e luit. infanterie)
Breede Haven 6 (1909)
1910G. v.d. Boom-Pott (stoomboot. ondern.)
19??pakhuis
19??kantoorruimte AMRO

Brede Haven 7
"Den Hollandtsen Tuyn". Ook "Stads Houttuin". In 1566 bewoond door Henric de Raedt, deken der korenkoopers en handelaar in droogen visch, "een der principaelsten van het Consistorie". (Verkuylen)
Bon: Mosmans 652
Breede Haven B 156 (?)
1865J.E. Muller (kapit. kwartiermeester)
1875A.P.E. Kaub (wijnhandelaar)
Breede Haven B 163 (1880)
1881W.F. Noest (hoofdopzichter staatsspoorw.)
1908L.Th.J.M. Verkuilen (schilder)
Breede Haven 7 (1909)
1919F.J. Backerus (ambtenaar S.S) - W. van Bennekom (huisschilder) - wed. L.H. v. Bennekom
1928P. van de Ven
1943E. Gräbedünkel (koopman)
1991A. van Heck (café Neuf)
2005? (Tapasrestaurant Ramblas)
2008Ad Hanse (Restaurant De Gasterije)

Brede Haven 8
Oorspronkelijke functie: Winkel-woonhuis. Bouwperiode: ca. 1875.
Bron: BHIC (HT052-002061)
~~~
"Bokhoven", later "De Geneverboom" 1650. (J. ten Cate)
Bron: Mosmans 653
~~~
Kapsalon. Nummers 8, 8a en 9 vormen een geheel.
Bron: Woningkaart
Breede Haven B 157 (?)
1865J.A. Kaub (koopm. in steenkolen en assuradeur) - P.E. Schluter (gepens. kapitein)
1875J.A. Kaub (koopman in steenkolen en assuradeur)
Breede Haven B 164 (1880)
1881J.A. Kaub (assurandeur)
1908J. ten Cate (inspecteur der posterijen en telegrafie)
Breede Haven 8 (1909)
1910L.Th.J.M. Verkuijlen (schilder)
1919L.Th.J.M. Verkuijlen (schilder)
1928L.Th.J.M. Verkuijlen
1943wed. I.M. Verkuijlen-v.d. Veerdonk
1957Jean-Paul en Eugine Vollebergh (Vollebergh kappers)
Breede Haven 8a (1909)
1919M. van Bergen (modes hoeden) - wed. A. van Bergen
1928wed. A.H. Sprengers
1943H.B.J. Schute (boekhouder)
Breede Haven B 164a (?)
1865B. Verschure (beurtschipper) - J. Verschure (kapitein op eene schroefstoomboot)
1875A.M. Bogaerts (hoofdonderwijzer)
Breede Haven B 164b (?)
1865M. Tovar (debitant der staatsloterij) - N. Verschuur (karlader)
1869G.J. Mettrop (hoofd-agent der verzekering-maatschappij 'Vesta')

Brede Haven 9
Breede Haven B ongen. (1908)
Breede Haven 9 (1909)
1910Kantoor G. van den Boom
1919Kantoor G. van den Boom (stoombootagent)
19??pakhuis

Brede Haven 10
"De Blauwpoort of plaetse". Ook "De poort van 't Beerke". (v.d. Boom)
Bron: Mosmans 654
Breede Haven B 157 (?)
Breede Haven B 165 (1880)
1908wed. W. van den Boom - G. v.d. Boom-v. Hoorn (stoombootondern.)
Breede Haven 10 (1909)
1910G. v.d. Boom-v. Hoorn (stoombootondern.) - wed. W. v.d. Boom-van Andel
1919D. van den Boom - G. v.d. Boom-v. Hoorn (stoombootagent)
1928wed. F.A.W. van Dijk - J.W. van Rossum
1943J.J. Peijnenburg (aannemer)

Brede Haven 11
"De kleine en groote Beer" anno 1603. (Kley en Trimbach)
Bron: Mosmans 655-656
Breede Haven B 166a (?)
1908H.M. Kleij (mr. tailleur)
Breede Haven B 158 (?)
1865M.G.H. Paulus (mr. kleedermaker)
1875M.G.H. Paulus (mr. kleermaker)
Breede Haven B 166 (1880)
1881J. van Ouwerkerk (ondernemer eener schroefboot)
Breede Haven 11 (1909)
1910H.M. Klei (mr. tailleur)
1919L.J.A. Kleij (brievenbesteller)
1928A.B.M. Smit

Brede Haven 12
Breede Haven B 159 (?)
1865C. Rousseau du Croissi (wollennaaister) - J.B.C. Rousseau du Croissi (rijtuig en zadelmaker) - J.C. Rousseau du Croissi (behanger) - J.S. Smal (koopman in wollen goederen)
1875J. van Wijnen (kapitein eener stoomboot) - A.G. van der Woel (regements-schoenmaker)
Breede Haven B 167 (1880)
1908Chr. van Scheers - P. Scholz (fabriekschef)
Breede Haven 12 (1909)
1910P. Scholz (fabriekschef)
1919F. van Berge (handelsagent)
1928H.W.M. Kerstel - P.J.J. de Vries (agent in tabak)
1943H.W.M. Kerstel (loodgieter)

Brede Haven 13
"De Pauw". (Gez. Bogaerts, gesloten huis)
Bron: Mosmans 657
Breede Haven B 160 (?)
1865wed. J.F. Beeckman (gepensionneerde) - wed. D. Porrey (particulier) - J. van Son (kapitein eener stoomboot)
1875H. Steins (industrieel)
Breede Haven B 168 (1880)
1881P.J. Otjens (winkelierster in kolonialewaren en verhuurster van handwagens)
1893Petronella Bogaerts
1908Gez. Bogaerts
Breede Haven 13 (1909)
1910Gez. Bogaerts
1919mej. C. Bogaerts
1928mej. C.M. Bogaerts
1943M.M. van Hoek (sigarenmaker) - M.M. van Hoek (sigarenmaker) - G.W. Lievens (kantoorbediende) - J.J.C. Lievens (letterzetter)
1987Willem Rolvink (Eeterij)

Brede Haven B 168a
Breede Haven B 168a (?)
1881C. Bogaerts (kunstlakker) - P. Bogaerts (winkelier in manufacturen)

Brede Haven 14-15
"Ceulen". Naderhand "'t Rotterdamsch Marktschip" anno 1649. (Gez. Bogaerts, winkel)
Bron: Mosmans 658
Breede Haven B 161 (?)
1865P.J. Otjens (winkelierster in koloniale waren, verhuurster van handwagens)
1875P.J. Otjens (winkelierster in kolonialewaren en verhuurster van handwagens)
Breede Haven B 169 (1880)
1881H. de Boer (boekhouder) - wed. J. van Waardhuizen (partikuliere)
1908J.J. Korthals-Coppens (boekh. koloniale waren)
Breede Haven 14 (1909)
1910J.J. Korthals-Coppens (kol. waren en grutterswaren)
1919J.J. Korthals (boekhouder)
1928J.J. Korthals
1943J.L. Disco (magazijnbed.) - H.J. Kroon (koopman)
Breede Haven B ongen. (1908)
Breede Haven 15 (1909)
1983geschikt voor bewoning gerenoveerd

Brede Haven 16
Breede Haven B 161 (?)
Breede Haven B 170 (1880)
1908B. Floor (sigarenmaker) - J.J. Hessels (landbouwer) - S. van Logchem (sigarenmaker)
Breede Haven 169 (1909)
1910B. Floor (sigarenmaker) - J.J. Hessels (landbouwer) - S. van Logchem (sigarenmaker)
1919H. v. Boven (pakhuisknecht) - J. de Graaf (behanger) - J.J. Hessels (voerman) - H.L. Sars (schoenmaker)
1928P.W. van Ooijen - W.J. Surling
1943J.H. Janssen (sigarenmaker) - H. Kuijs (leerlooier) - W.A. Neefs (los arbeider) - J.J. Stupers (los arbeider)

Brede Haven B 162
Breede Haven B 162 (?)
1865Gez. Willeman (wollennaaisters)
1875J. Keun (brievenbesteller) - A. van Meer (koopman in manufacturen)

Brede Haven 17
"De Vreede". (Wed. van Liempt)
Bron: Mosmans 660
~~~
Huis met eenvoudige lijstgevel uit XIXB. Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Breede Haven B 163 (?)
1865J.J. van der Heijden (commies der plaatselijke belastingen) - A. Teulings (messenmaker)
Breede Haven B 171 (1880)
1881M. van der Donk (spekslager)
1908W. v.d. Broek (schrijver staatsspoor) - wed. P. van Liempt (speksl. en vleeschh.) - C. den Toom (loodgieter)
Breede Haven 17 (1909)
1910W. v.d. Broek (schrijver staatsspoor) - wed. P. van Liempt (speksl. en vleeschh.) - C. den Toom (loodgieter)
1919wed. P. v. Liempt (speksl. en vleeschh.)
1928G. Denk - R. Jäger - A. van Liempt - K. Schwanz
1943C. Moes (rijkswerkman) - J. Schouten (dekknecht)
19??onbewoonbaar

Brede Haven 18
Oorspronkelijke functie: Woonhuis. Bouwperiode: 1843.
Bron: BHIC (HT052-002062)
~~~
"In de Drueve" anno 1603. (v. Rosmalen-Bogaerts)
Bron: Mosmans 661
Breede Haven B 164 (?)
1865J.H. Laffertee (koopman in bouwmaterialen, bouwmeester, opperbrandmeester en lid van de kamer van koophandel)
1869J.H. Lafferteé (in hout, kalk, steenen, dakleijen, enz.)
1875J.H. Laffertee (koopman in bouwmaterialen, bouwmeester) - wed. M.M. Verschure (particuliere)
Breede Haven B 172 (1880)
1881J.F. Lafferteé (koopman in bouwmaterialen)
1908wed. W.J. van Roosmalen-Bogaerts
Breede Haven 18 (1909)
1910wed. W.J. van Roosmalen-Bogaerts
1919Joh. Mürköster (glasindustrie)
1928H.J. van Andel - J.J. van Keulen
1943J. Heuverling (opperman) - J.M. Wagemans (voerman) - W. Wagemans

Brede Haven 19-21
Huis met gepleisterde lijstgevel XIXB met op de verdieping zes 6-ruits schuiframen. Drie afzondelijke panden die onder een dak zijn samengevoegd in de XIX.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Breede Haven B 164a (?)
Breede Haven B 173a (1880)
1881B. Verschure (kapitein eener schroefboot)
Breede Haven 19 (1909)
1910W.H. Metselaar (zadelmaker)
1919A. Goossen (rijksklerk)
1928G.J. v.d. Heuvel - wed. F. v.d. Heuvel
1943G.M.J. Lammerschop (boekh. luchtbescherming)
197920 en 21 verbouwing nummers 19
Voorgevel pand houthandel J.H. Laffertee.
Bron: Stadsarchief (0068103)
~~~
Bestaat uit "De Sim", "De Soetebeet" of "Koeketer" en "'t Meerenblad". (v.d. Boom-Schoep)
Bron: Mosmans 662..664
Breede Haven B 164a (?)
Breede Haven B 173 (1880)
1908G. van den Gzn. Boom (kapt. stoomboot) - F. van Grinsven (brievenbesteller) - Firma J.H. Lafferteé (handel in bouwmaterialen)
Breede Haven 20 (1909)
1910Firma J.H. Lafferteé (handel in bouwmaterialen)
1919Firma J.H. Lafferteé (handel in bouwm. en houth.)
1928fa. J.H. Lafferteé
1943J.H. Lafferteé (houthandel)
19??pakhuis
197920 en 21 verbouwing nummers 19
197920 en 21 verbouwing nummers 19
Breede Haven B 164b (?)
Breede Haven B 173b (1880)
1881L.D. Baptist (boekhouder in de bank van leening)
1908W. Ulle (boekhouder)
Breede Haven 21 (1909)
1910W. Ulle (boekhouder)
1919W. Ulle (boekhouder)
1928E.J. Muhren - P.J.C. Muhren
1943N.A. Ardon (procuratiehouder)
197920 en 21 verbouwing nummers 19

Brede Haven 22
Breede Haven B 174a (?)
Breede Haven 22 (1909)
1919mej. A. van Balthoven
1928echtg. W. Brouwers
1943J.W. van Heeswijk (chauffeur)

Brede Haven 23-24
"Sint Pieter". "De Vischkast*" anno 1603. (Pakhuis)
Bron: Mosmans 665
De Vischkast (1603)
Breede Haven B 165 (?)
1865wed. J. van Lith (onderneemster van karvrachten)
Breede Haven B 174 (1880)
Breede Haven 23 (1909)
19??pakhuis
"'t Vosken". Naderhand "De goude Leeuw". (v. Waardhuizen)
Bron: Mosmans 666
Breede Haven B 166 (?)
1865P. Vermeulen-Bouman (firma gebr. Bouman)
1875P. Vermeulen-Bouman (olieslager)
Breede Haven B 175 (1880)
1881J.M. van Waardhuizen (koopman in granen en mouter)
1908wed. J. van Waardhuizen & Zn. (graanh. en maalderij) - M.J. van Waardhuizen (koopman)
Breede Haven 24 (1909)
1919Kantoor Boston Blacking Comp.
19??houtzagerij pakhuis

Brede Haven 25
"Den Mandenmaker", later "De gulden Cartouw" anno 1667. (Graanpakhuis)
Bron: Mosmans 667
Breede Haven B 166 (?)
Breede Haven B 176 (1880)
Breede Haven 25 (1909)
1910wed. J. van Waardhuizen & Zn. (graanh. en maalderij) kantoor
1919G.M.J.P. Janssen (grossier in geemailleerde huish. artikelen) kantoor
1928Remmers en Schute
1943N.V. Remmers en Schute's lederhandel
19??kantoor
Gesloopt (bev contr 1mrt84) (1984)

Brede Haven B 176a
Breede Haven B 176a (?)
1865R. Donckers (mr. zeilmaker)

Brede Haven B 176f
Breede Haven B 176f (?)
1865P.J. Meijer (kuiper)

Brede Haven 26-26a
"De gekroonde Valk". (Graanpakhuis)
Bron: Mosmans 668
Breede Haven B 166 (?)
Breede Haven B 177 (1880)
Breede Haven 26 (1909)
1910C. Groeneweg (kuiperij)
1919C. Groeneweg (kuiperij)
1943A.C. Janssen (galvaniseur) - A.C. Janssen (moffel- en vernikkelfabriek)

Brede Haven 27
"Het Appeleboomke". (van Buel)
Bron: Mosmans 669
~~~
Huis met eenvoudige lijstgevel XIX. Achtergevel rondboog ramen. Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Breede Haven B 169 (?)
1865J.H.H. Schwan (zaakwaarnemer)
1875J. Brouwers (commissionair in granen) - J.A. Verschure (kapitein eener schroefstoomboot)
Breede Haven B 178 (1880)
1881J. Brouwers (commissionnair in granen)
1908F. van Buel (kleermaker) - P. Intervoort (knecht stedelijk slachthuis)
Breede Haven 27 (1909)
1910P. Intervoort (knecht stedel. slachth.) - A. Zeeuwe (machinist)
1919J. Huisman (machinist) - V. Pennings (metselaar) - J. van Rossum (sigarenmaker) - F. de Waal (brievenbesteller)
1928J. Huijsmans - V. Pennings
1943J.W. van Houwelingen (schipper) - J. Huijsmans (mach. houtbewerker)

Kromme Elleboog (Steenovenstraatje)
Brede Haven ?
Breede Haven B 171 (?)
1865J. Andriesse (vleeschhouwer) - J.T. Teulings (schoenmaker en nachtwaker) - G. van der Ven (stadsdrager) - G.J. van de Ven (stadskorendrager)
Breede Haven B 180 (1880)
Vervallen (1909)
"De Steenoven". Het straatje hierneven ontleent aan dit huis zijn naam. (J. van Roy)
Bron: Mosmans 670
Breede Haven B 172 (?)
1865G. Lelyveld (zaakwaarnemer en tapper)
1875W.F. Lelijveld (tapper, commission en zakkenverh.) - A. van Liempt (mr. metselaar)
Breede Haven B 181 (1880)
1881W.F. Lelijveld (tapper, commission en zakkenverh.) - J.H.F. Maréchal (rijks-commies)
1908M. Burg (koetsier) - P. van Oijen (sigarenmaker) - N. Schoenmakers (schipper)
Breede Haven 28 (1909)
1910P. van Liempt (verver) - P. van Oijen (sigarenmaker) - N. Schoenmakers (schipper)
1919K. Leonhart (sigarenmaker) - A. v. Liempt (smid) - N. Schoenmakers (walbaas) - H. Zeeuwen (sigarenmaker)
19??pakhuis
19??Magazijn IJzerhander N.V. Louis A. van Miert
1975aankoop pand door de gemeente
Gesloopt (19??)
Breede Haven 28a (1909)
19??Magazijn IJzerhander N.V. Louis A. van Miert
1975aankoop pand door de gemeente
Gesloopt (19??)
Breede Haven 28b (?)
Vervallen (19??)
"De Princejacht". Later "Het nieuwe Beerke". (Staal)
Bron: Mosmans 671
Breede Haven B 173 (?)
1865H. van den Meerendonck (stadskorendrager)
1875P. Boumans (mr. metselaar)
Breede Haven B 182 (1880)
1908J. 't Lam (koekbakker) - G. van Rooijen (schipper) - A. Staal (timmerman, tapperij)
Breede Haven 29 (1909)
1910J. 't Lam (koekbakker) - G. van Rooijen (schipper) - A. Staal (mr. timmerman, tapperij)
1919J. 't Lam (koekbakker) - wed. Staal (tapperij)
1928C.L.M. Ekels - A.J. Sanberg - A.W. Staal - wed. A. Staal - wed. L.M. Staal - H. Wouda
1943H.J. Emons (los arbeider) - A. Solzenbach (transportarb.) - R. Thomassen (stoker)
Afgebroken (bov) (1949)
Afgebroken (ben) (1952)
Breede Haven B 173 (?)
Breede Haven B 183a (1908)
19??pakhuis
"Den blauwen Slotel*" anno 1603. Latere naam: "Het Wittebroodskind". (M. van Rooy)
Bron: Mosmans 672
Breede Haven B 174 (?)
1865H. Derks (smid)
Breede Haven B 183 (1880)
1881P. Boumans (mr. metselaar)
1892G. van Mourik
1908M. van Rooij (winkelier)
Breede Haven 31 (1909)
1910M. van Rooij (winkelier)
19??pakhuis
"Den Venlooschen Peperkoek" anno 1634. (Mürköster)
Bron: Mosmans 673
Breede Haven B 174 (?)
Breede Haven B 184 (1880)
1908J. Mürkoster (grossier in glaswerk)
Breede Haven 32 (1909)
1910J. Mürkoster (grossier in glaswerk)
1919H.H. Korner (chef-teekenaar)
19??pakhuis
Breede Haven B ongen. (1908)
Brede Haven 33 (1909)
1910J. Mürkoster (grossier in glaswerk)
19??pakhuis
"De witte Schoen". ()
Bron: Mosmans 674 of 675
Breede Haven B 177 (?)
1865P. van Densen (schoenmaker)
1875G. Baatsen (slijter in steenkolen)
Breede Haven B 186 (1880)
1881A. Baatsen (particulier) - W. van Densen (mr. schoenmaker)
1908L.A. Couwenberg (mr. schoenmaker)
Vervallen (1909)
Breede Haven B 178a (?)
Breede Haven B 187 (1880)
1881M. Knoek (koopman in manufacturen)
Breede Haven 34 (1909)
1910L.A. Couwenberg (mr. schoenmaker)
1919Jac. van Loon (kleermaker) - A. v.d. Meerendonk (sigarenmaker) - J. Pennings (sigarenmaker)
1928A.L. v.d. Meerendonk - J.A. Pennings - J.H. van Rijbroek
1943C. van Es (transportarb.) - J. Toonssen (los arbeider)
Afgebroken (1954)
Breede Haven B 188a (?)
1908H. Blatters (tabaksbewerker) - wed. Peperkamp
Breede Haven 35 (1909)
1910H. Kok (loodgieter) - wed. Peperkamp
1919H. Kok (loodgieter) - J. Weck
1928Th.F. van Schijndel - A. Vos
Afgebroken (1954)
Breede Haven B 178 (?)
1865G. Baatsen (pettenmaker en tapper)
1875M. Knoek (koopman in manufacturen)
Breede Haven B 188 (1880)
1908E.G. Dumoulin (timmerman)
Breede Haven 36 (1909)
1910E.G. Dumoulin (timmerman)
1919H. van Bavel (slager)
1928H. Brouwer - wed. P.F. v.d. Putten
1943J.M. Verweij (koopman in lompen)
Afgebroken (1954)
Breede Haven 36a (?)
Vervallen (19??)
Breede Haven B 189a (?)
1908B.H. van Kerstel (goudsmid)
Breede Haven 37 (1909)
1910B.H. Kerstel (goudsmid)
1919A. van Liempt (veilingmeester)
1928L.H.A. Janssen
1943J. van Os (grondwerker) - H.J. Zeeuwe (sigarenmaker)
Vervallen (19??)
"De drie Zeildragers". (van Bennekom)
Bron: Mosmans 676
Breede Haven B 179 (?)
1865A. van Hoften Jr. (conducteur eener stoomboot, winkelier in dranken en sigaren) - L.G.P. Max (adjunct-commies 2e klasse ter provinciale griffie)
1875J. Staal (mr. timmerman en winkelier) - B. Verschure (beurtschipper)
Breede Haven B 189 (1880)
1908L.H. van Bennekom en Zn. (werkplaats huisschilders, fijnwitters) - L. van Bennekom (organist)
Breede Haven 38 (1909)
1910L.H. van Bennekom en Zn. (werkplaats huisschilders) - L. van Bennekom Jr. (organist)
1919H. Wijnstra
1928A.J.M. Zeeuwe
Vervallen (19??)
"Het Voske", daarna "De roode Leeuw". (v.d. Ven en van Buul)
Bron: Mosmans 677
Breede Haven B 180 (?)
1865A. van Hoften Sr. (ondernemer van stoombootdiensten) - J. van Hoften (machinist)
1875L.C. Grotendorst (2e luitenant tweede bataillon) - wed. A. van Hoften (partikulier) - M.M. van Pesch (2e luitenant tweede bataillon)
Breede Haven B 190 (1880)
1881L.J. Rijnink (opzichter)
1908P. de Laat (winkelbediende) - C. Legveld (schilder) - H. Passon (leemvormer) - J.V. de Sluiszen (schipper)
Breede Haven 39 (1909)
1910H. Blatters (sigarenmaker) - W. de Bresser (sigarenmaker) - H. Roovers (voerman) - J. van der Sluizen (schipper)
1919L.P. Bartels (brugwachter) - W. de Bresser (sigarensorteerder) - B. van Geffen (schipper) - wed. P.N.C.L.F.J. Thirion
1928A.J. v.d. Broek - K.S. Dekkers - wed. H. van Hoek - H.J. Zeeuwe
1943F.E. de Lang (schoorsteenveger-metselaar) - W. van der Linden (los arbeider) - C. Pijnenburg (grondwerker) - J.H. van Rijbroek (los arbeider)
Vervallen (19??)
Breede Haven B 180 (?)
Breede Haven B 191 (1880)
1881A. Staal (mr. timmerman en winkelier) - L.G. Verhoeven (smeederij)
1908C.G. van Deursen (bierhandel)
Breede Haven 40 (1909)
1910wed. G. v.d. Anker-Valk (naaister) - wed. L. van Drunen - P. de Laat (winkelbediende) - M. van Riel (wafelbakker) - P. van Wely
1919wed. L. van den Akker - wed. H. van Riel (wafelbakker) - D. Strikkers (klerk Waterstaat) - P. Wellens (sigarenmaker)
1928P. van Breemen - L. Giebels - W. Hartogs
1943J.Fr. Damen (grondwerker) - M. Venrooij (grondwerker)
Vervallen (19??)
Breede Haven B 180 (?)
Breede Haven B 191a (?)
1908wed. G. v.d. Anker-Valk (naaister) - F. ter Linden (koetsier) - M. van Riel (wafelbakker) - Th. Timmermans (hoefsmid)
Breede Haven 41 (1909)
1910C.G. van Deursen (bierhandel)
1919L.A. Couwenberg (mr. schoenmaker)
1928W.G.H. Maane
1943wed. M.A. van der Putten-de Grave
Vervallen (19??)

De vergulde Truffel.
Brede Haven ?
Tijdens de bevrijding in 1944 verwoest. Het straatje links van het huis heette 'Achter de Vergulde Tuyffel'. Een truyffel was een metselaarswerktuig.
Bron: 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
~~~
"De vergulde Truyffel" anno 1625. Deze naam leeft in dien van het nevenliggend straatje voort. (Kerstel)
Bron: Mosmans 678
Breede Haven B 193a (1908)
Breede Haven 42 (1909)
1910P. Braat (bootwerker) - F. v.d. Velde (schoenmaker)
1919L. van den Boogaard (bakker) - P. Bouwlij (sigarenmaker)
1928J. Broekmeulen
1943E.E. Swarts (ijzergieter)
Vervallen (19??)
"De Pleijte", later "De gulden Bel". (Aartse, v.d. Ven)
Bron: Mosmans 679
Breede Haven B 183 (?)
1865A. van den Meerendonck (stadskorendrager) - P. Meijer (kuiper en winkelier, nachtwaker noodhelper)
1875J.F. van Deursen (zeilmaker)
Breede Haven B 193 (1880)
1881J.F. van Deursen (zeilmaker)
1908A. Aertse (grondwerker)
Breede Haven 43 (1909)
1910P. Disco (koopman)
1919M. Bertrams (koopman)
1928A.G. van der Ven
1943W. Hartogs (arbeider)
Vervallen (19??)
"Het Schip" anno 1603. (Barella)
Bron: Mosmans 680
Breede Haven B ? (?)
Breede Haven B 194a (1880)
1881J. van Vlijmen (koopman in kalveren)
1908C.G.D. Barella (schoorsteenveger en metselaar)
Breede Haven 44 (1909)
1910C.G.D. Barella (schoorsteenveger) - wed. F. van Raamsdonk - A. Sanders (tramarbeider)
1919C.G.D. Barella (schoorsteenveger)
1928C.G.D. Barella
1943A.J.G. Barella (schoorsteenveger) - C.A. Barella (schoorsteenveger) - fa. Clement Barella (schoorsteenveger, metselaarsbedrijf)
Afgebroken (1954)
Breede Haven B 183 (?)
Breede Haven B 194 (1880)
1880pakhuis
Breede Haven 45 (1909)
19??pakhuis
Afgebroken (19??)
"De Oliemolen", later "De Prins van Oranje"; ook "Het Huis van Wou". (van Hooft)
Bron: Mosmans 681
Breede Haven B 185 (?)
1865H. Bastiaanse (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - B.E. Copplee (gepens. visiteur van 's rijks belastingen) - G.F. Goette (kantoorbediende) - J. Montagne (commissionnair) - D. van Nuijs (mr. timmerman en metselaar) - T.T. Pompe (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers) - J.C. Tummers (kweekeling bij 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875H. Iburg (verificateur 's rijks belastingen) - Gz. G.A. Neefs (mr. steenhouwer en koopman) - H. Neefs (sigarenfabriekant) - wed. J. van Son (winkel. in gedist. en sigaren)
Breede Haven B 195 (1880)
1881wed. J. van Son (winkel in gedist. en sigaren)
1908W.N.M. van Hooft (atelier rep. zilv. kerksieraden)
Breede Haven 46 (1909)
1910A. Verschure (stoombootondernemer) - Kantoor fa. J & B. Verschure
1919Defais en Verschure's Scheepsagentuur Exp. onderneming - Kantoor firma J. en B. Verschure
1928A.J.G. Barella - A.L.C.J. Boelens - A.M.M. Jacobus meergen. van der Zande
1943M. van Esch (arbeider) - A. van Geel (schilder) - A.J.M. Zeeuwe (sigarenmaker)
Afgebroken (bov) (1953)
Afgebroken (ben) (1954)
Breede Haven B 185a (?)
Breede Haven B 195a (1880)
1908A. Verschure (stoombootondernemer)
Breede Haven 47 (1909)
1910A. Verschure (stoombootondernemer) - Kantoor fa. J & B. Verschure
1919Defais en Verschure's Scheepsagentuur Exp. onderneming - Kantoor firma J. en B. Verschure
1928C.G.F. Sprangers - W.L. v.d. Thillart
1943A. van der Loo (transportarbeider) - W.L. van de Thillart
Vervallen (19??)
"De Zwaen". Hier eindigde oudtijds de Breede Havenkade. (Oomens)
Bron: Mosmans 682
Breede Haven B 186 (?)
1865P.C. Maas (klerk) - wed. H.M. Maas (winkelierster in kolon. waren)
1875R.C. Maas (winkelier in kolonialew. en handelsr.)
Breede Haven B 196 (1880)
1881R.C. Maas (winkelier in kolonialew. en boekh.) - wed. H.M. Maas (partikuliere)
1894A. Maas
1908J. Vos (koopman)
Breede Haven 48 (1909)
1910wed. H. Bettonville (naaister) - W. van den Tillard (steenhouwer)
1919W. van den Thillard (steenhouwer) - L. Wellens (bakker)
Breede Haven B 196a (?)
1908L. van Hezik - W. van den Tillard (steenhouwer)
Breede Haven 49 (1909)
1910D.P. Lukkenaer (beh. en stoff.)
1919C. Boksmeer (schipper) - J. Buitenman (slager) - J. Moors (smid)
1928J. Buiteman - W.A. Herman - J.H.C. Knip - A.J. Valenteijn
1943L.F.J. Goedmakers (arbeider)
Vervallen (19??)
"De Arke Noë". (Verbeet)
Bron: Mosmans 683
Breede Haven B 188 (?)
1865W. Verbeet Jr. (decoratieschilder) - W. Verbeet Sr. (teekenmeester en mr. huisschilder) - A. Verbeet (vlaggenmaakster)
1875W. Verbeet Sr. (teekenmeester en huisschilder)
Breede Haven B 198 (1880)
1881W. Verbeet Sr. (teekenaar en schilder)
1908Dames G. en A.C. Verbeet - V. Verbeet (oudleeraar Midd. Onderw.)
Breede Haven 50 (1909)
1910Dames G. en A.C. Verbeet
1919A.C. Verbeet
1928mej. M.H.W. Knapen - A.W.M. van Lierop
1943A.P.M. Koppens (arbeider) - J. Luites (machinist binnenbuurtvaart)
Vervallen (19??)
Breede Haven 50b (1909)
1928A.F. van de Ven
"De vergulde Engel". (Pakhuis Verschure)
Bron: Mosmans 685
Breede Haven B 199a (?)
Breede Haven 51 (1909)
1910M.H. Wedershoven (schoenmaker)
1919G. Oosterloo (rijksklerk)
1928J.G. van Rooijen - A. Schubert
1943Th.M.W. Veltman-Delleman
Vervallen (19??)
Breede Haven B 189 (?)
1865W. Kalkberg (ondernemer eener stoombootd.) - P.G. Palm (machinist op eene stoomboot)
1875J. de Rooij (mr. broodbakker)
Breede Haven B 199 (1880)
1881J. de Rooij (mr. broodbakker)
1908J. Buiteman (varkensslager) - M.H. Wedershoven (schoenmaker)
Breede Haven 52 (1909)
1910J. Buters (huisknecht) - J. Daenen (spoorbeambte) - Th. Wilbers (pakhuisknecht)
1919P. van Ooijen (sigarenmaker)
1928A.M. Vaes
1943K.S. Dekkers (biljartmaker)
Vervallen (19??)
Breede Haven B 190 (?)
1865M.M. Verschure (kapit. op eene schroefstoomb.)
1875P.P.F. Smolders (klerk)
Breede Haven B 200a (1880)
Breede Haven 53 (1909)
1910J. Lijkendijk (pakhuisbaas)
1919J. Ewals (pakhuisknecht)
1928J.J. van Eijck - wed. M.S. van Mil
1943A.J. van Uden (chauffeur)
Vervallen (19??)
Breede Haven B 190 (?)
Breede Haven B 200 (1880)
1908J. Luijkendijk (pakhuisbaas)
Breede Haven 54 (1909)
1910Pakhuis fa. J. & B. Verschure
19??pakhuis
Afgebroken (19??)
Breede Haven B 201a (?)
1908M.G.M. Bettonvielle (mr. kleermaker) - P.J. Bettonvielle (schoenmaker) - wed. J.F. Bettonvielle
Breede Haven 55 (1909)
1910M.G.M. Bettonvielle (mr. kleermaker) - P.J. Bettonvielle (schoenmaker)
1919W.P. Matijsen (timmerman)
1928H.A.M. Mathijsen - W.P.J.B. Mathijsen - mej. J. van Mierlo - wed. W.M. van Mierlo
1943W. van Boksel
Vervallen (19??)
Breede Haven B 191 (?)
1875J. Schusters (muziekant)
Breede Haven B 201 (1880)
1881H. van den Heuvel (mecanicien)
Breede Haven 56 (1909)
1910Pakhuis fa. J. & B. Verschure
19??pakhuis
Afgebroken (19??)
Breede Haven B 192 (?)
1875H.S. Goos (mr. smid)
Breede Haven B 202 (1880)
1881wed. H.S. Goos (partikuliere)
Breede Haven 57 (1909)
1910J. Buiteman (varkensslager) - H. Orval (zandvormer)
1919P. Donkers (goudsmid) - H. Sitter (stucadoor)
1943W.H. Houdijk (bootwerker) - G.M. Timmermans (kellner)
Afgebroken (bov) (1955)
Afgebroken (ben) (19??)
"'t Haarlemsche", ook "Het Leidsche Schip". (Brouwerij De Druif)
Bron: Mosmans 688
Breede Haven B 192 (?)
Breede Haven B 203 (1880)
Breede Haven 58 (1909)
19??fabriek
Afgebroken (19??)
Breede Haven B 203a (?)
Breede Haven 59 (1909)
1910J.L. van den Boom Wzn. (kapitein boot)
1919J.L. van den Boom (kapitein boot)
1928J.L. v.d. Boom
1943H. van Oorschot (bakkerskn.) - J.A. van Oorschot (brievenbesteller)
Afgebroken (1955)
Breede Haven B 194 (?)
Breede Haven B 204 (1880)
1908wed. Kuijpers
Breede Haven 60 (1909)
1910J. Broekmeulen (schipper)
1919A.J. de Reus (assistent posterijen)
1928mej. C.A.M. Tegenbosch - wed. G.A.R. Tegenbosch
1943wed. A.J.M. Honnef-Jansen - J.A. Lambooij (sigarenmaker)
Afgebroken (1951)
Breede Haven B 194 (?)
Breede Haven B 204a (1880)
1881J. van Wijnen (kapitein eener stoomboot)
Breede Haven 61 (1909)
19??pakhuis
Breede Haven B 195 (?)
1865J. van der Schuijt (kapit. op eene schroefstoomb.)
Breede Haven B 205 (1880)
Breede Haven 62 (1909)
1919P.J. Chapel (schilder)
1928mej. I.P. Chapel
Vervallen (19??)
Breede Haven B 195 (?)
Breede Haven B 205a (1880)
1881J.A. Verschure (kapitein eener schroefboot)
1908wed. J.A. Verschure (particuliere)
Breede Haven 63 (1909)
1919J.B.A.C. Verschure-Dufay (scheepsagentuur)
1928J. de Koning
1943J. Broekmeulen
Vervallen (19??)
Breede Haven B 197 (?)
1865G. Springintveld (hofmeester op eene stoomboot) - wed. C. Wunderlich (zakkenverhuurster)
1875S. Hissink (2e luit. kwartiermeester eerste battaillon) - H.W. van der Meij (1e luitenant tweede bataillon)
Breede Haven B 206 (1880)
1881J. Kruse (firma Schutte. Kruse, handelaar in wollen goederen) - wed. Libosan (winkelierster in manufacturen)
1908mej. Massuger-Poos
Breede Haven 64 (1909)
1910D. van Loon
1919H.J. Habraken (bedrijfschef)
1928J.B.M.J. Kennis
1943A.P.C. Beunis (los-arbeider)
Vervallen (19??)
Breede Haven B 206a (?)
1908A. van den Broek (mr. kleermaker)
Breede Haven 65 (1909)
1910A. v.d. Broek (mr. kleermaker)
1919U. v.d. Broek (mr. kleermaker)
1928A.H. Kreté
1943L. de Raaf (grondwerker)
Vervallen (19??)

Brede Haven 34

Brede Haven 35
Breede Haven ? (?)
1832wed. Gijsbertus Rover
Breede Haven B 198 (?)
1865wed. Leemkoel (zonder beroep)
1875A. Maas (partikulier)
Breede Haven B 207 (1880)
1897J.G. Bergmeijer (mr. steenhouwer)
1908L. Poos
Breede Haven 66 (1909)
1910Dames Massuger-Poos
1919L. Poos
1928G.J. van Herwijnen
1943J.J. van Dalen - H.A.W. Jacobus meergen. van der Zande (bootwerker)
Gesloopt (19??)
Brede Haven 35 (1977)

Brede Haven B 207a
????, "Breede Haven B 207a"
1881, "", "Maas, A. (ondernemer eener schroefboot)"

Brede Haven 36
Breede Haven B ongen. (1908)
Breede Haven 67 (1909)
19??pakhuis
Gesloopt (19??)
Brede Haven 36 (1977)

Brede Haven 37
"Den Pijnappel", daarna "Den Houttuin". Later (1777) "De Coffiebaal". (Verpalen)
Bron: Mosmans 693
Breede Haven B 199 (?)
1865W. Bouman (mr. broodbakker en bierbrouwer)
1875J. Bouman (bierbrouwer) - wed. W. Bouman (firma W. Bouman) broodbakker, bierbrouwer en vermicelje fabriekant
Breede Haven B 208 (1880)
1881J. Bouman (bierbrouwer) - wed. W. Bouman (firma W. Bouman, broodbakker, bierbrouwer en vermicelli-fabriekant)
1898M.J. Verpalen (broodbakker)
1899M.J. Verpalen (broodbakker)
1905M.J. Verpalen (broodbakker)
1906M.J. Verpalen (broodbakker)
1908M.J. Verpalen (broodbakker)
Breede Haven 68 (1909)
1910M.J. Verpalen (broodbakker)
1914M.J. Verpalen (broodbakker)
1919M.J. Verpalen (broodbakker)
1928F.J. van Roessel - wed. J.H. Zweers
1943J.A. Brouwers (badmeester)
Brede Haven 37 (19??)
Verwoest (19??)

Brede Haven 38
Breede Haven B 208a (?)
1908J. Brouwers
Breede Haven 69 (1909)
1910J. Brouwers - A. Brouwrs (gep. adj. onderoff. O.I.L.)
1919wed. J. Brouwers
1928A. Brouwers - wed. J. Brouwers
1943A. Brouwers
Brede Haven 38 (19??)
Verwoest (19??)

Brede Haven 39
Breede Haven B 200 (?)
1865G.F.C. Kahle (provinciaal opzigter 3e klasse van dem waterstaat)
1875wed. L.R. van den Braak (partikulier) - H.W. Heijmans (magazijnm. in de gevang.) - H.W. Wijmans (magazijnm. in de gevangenis)
Breede Haven B 209 (1880)
1881J. Wigman (schilder)
1908L. Gloudemans (opperman) - wed. P. van der Heijden
Breede Haven 70 (1909)
1910wed. P. v.d. Heijden
1919wed. P. v.d. Heijden
19??werkplaats
Brede Haven 39 (1977)

Brede Haven 40-40a
"'t Vriesch Turfschip". (v. Dusseldorp)
Bron: Mosmans 695
Breede Haven B 201 (?)
1865J. Lovendie (winkelierster) - M. Lovendie (mr. leidekker)
1875wed. M. Loevendie (winkelierster)
Breede Haven B 210 (1880)
1881J. Willemse (water en vuurverkooper)
1908wed. C.R. van Dusseldorp (winkelierster)
Breede Haven 71 (1909)
1910wed. C.R. van Dusseldorp (winkelierster)
1919wed. C.R. van Dusseldorp (winkelierster)
1928wed. C.R. van Disseldorp
1943A. van Bokhoven (timmerman)
Brede Haven 40 (1977)
Breede Haven 40a (?)
Vervallen (19??)

Brede Haven 41
Huis met aan de Brede Haven (72) een eenvoudige gepleisterde lijstgevel. Boven de benedenpui een breed fries met stuckwerk randen. Op de twee verdiepingen twee ramen met ronde bovenhoek en stucwerk omlijsting.
Aan de Buitenhaven (81) een eenvoudige gepleisterde lijstgevel met twee souterrainramen, ca 1 m. boven maaiveld gelegen deur. Zware grenehouten enkelvoudige balklaag (XVIII). Enkelvoudige verdiepings- en zolderbalklaag modern. Kap met twee grenen dakbalkjutten met nokstijl van hergebruikt hout, gehakte telmerken (XIXA). Gepleisterde lijstgevel XIXB.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Breede Haven E ? (?)
1832Jan Peter van Wanrooij (steenhouwer)(eigenaar)
Breede Haven B 202 (?)
1865P. Velden (huisvr. van M. Jonkergouw) gemeentevroedvrouw
1875J. van Immesen (mr. smid) - D. Suurbeek (schipper)
Breede Haven B 211 (1880)
1881J. Schuster (tapper)
1908A. van Geffen - P.J. Montrée (caféhouder)
Breede Haven 72 (1909)
1910A. van Geffen - P.J. Montrée (caféhouder)
1919wed. H. Hoek - H.A.J. Moors (schoenmaker) - H. Wagemakers (winkelknecht)
1928W.F. de la Cousine - J.J. v.d. Heuvel
1943P.J. van Hoek (kleermaker) - wed. P.C. van Hoek-van Balen - H. van Kaathoven (chauffeur)
1967ontruimd
Brede Haven 41 (1977)

Brede Haven 42
Breede Haven B 203 (?)
Breede Haven B 212 (1880)
1880fabrijk
Breede Haven 73 (1909)
19??pakhuis
19??gerestaureerd
Brede Haven 42 (1977)

Brede Haven 43

Brede Haven 44

Brede Haven 74
Breede Haven B 204 (?)
1865W. Hurts (klokluider) - J. van der Ven (brugwachter)
1875A. Briels (comm. bij 's rijks belastingen)
Breede Haven B 213 (1880)
1881J.R. Donkers (besteller)
1908C. Klaassen
Breede Haven 74 (1909)
1910C. Klaassen
1919C. Claassen
1928wed. C. Claassen
1943wed. T.E. de Koning-de Kuk
Verwoest (19??)

Brede Haven 75
Breede Haven B 213a (?)
1908J. Vugts (tailleur)
Breede Haven 75 (1909)
1910J. Vugts (tailleur)
1919A.M. Massuger - G. Poos
1928mej. G. Poos
1943J.G.M. van de Boom (kantoorbediende) - J.L. van de Boom
Verwoest (19??)

Brede Haven 76
Breede Haven B 205 (?)
1865wed. D. Seller (baker) - D. Suurbeek (schipper) - W. Suurbeek (klerk)
1875C.J.H. Baggerman (adjunct-commies ter provinciale griffie van Noordbrabant) - P. Luijks (commies)
Breede Haven B 214 (1880)
1881J. Moors (mr. schoenmaker)
1908J. Broekmeulen (kapt. stoomboot)
Breede Haven 76 (1909)
1910J. Akkermans (schipper) - J. Calet (sigarenmaker)
1919wed. van Hout - J.A. Tielen (letterzetter)
1928mej. J.M. v.d. Heijden - wed. P.R.Th. v.d. Heijden - J.A. Tielen
1943W.F. Lievens (los arbeider)
Verwoest (19??)

Brede Haven 45
"'t Mandemakerskamertje". (v. Heesik)
Bron: Mosmans 700
Breede Haven B 206 (?)
Breede Haven B 215 (1880)
1908J. van Hezik (gemeente arbeider) - P. v.d. Werd (arbeider)
Breede Haven 77 (1909)
1919A. van Gijsel (arbeider) - W. van Gils (monteur)
1928M. Gerritse
1943J.H.C. Niens (los arbeider)
19??pakhuis
Gesloopt (1961)
Brede Haven 45 (1977)

Brede Haven 46
"De Vriesche Praam". (v. Hoorn)
Bron: Mosmans 701
Breede Haven B 207 (?)
1865wed. J. van Gelderen (wollennaaister) - M.C. der Kinderen huisvrouw van M. Leusen (waschster) - M. Lensen (schipper)
Breede Haven B 216 (1880)
1881J.H. Frederiks (klerk)
Breede Haven 78 (1909)
1919A. Zeeuwe (sigarenmaker) - Adr. Zeeuwe (machinist)
1928A. Pelgrim - H.J. Tiebosch
1943A. van Geel (schilder) - J. Kuijpers (koopman)
19??nieuwbouw
Brede Haven 46 (1977)

Brede Haven B 216o
Breede Haven B 216o (?)
1865A. Leegstra (zaakwaarnemer en zakkenverh.)

Brede Haven ?
"De Posthoorn". (winkeltje)
Bron: Mosmans 703

Brede Haven 47
Breede haven B 208 (?)
1865S. v.d. Berg (ondernemer van een schroefstoomboot)
1875W. Popelier (hofmeester eener stoomboot) - W. van Rijk (gep. rijks-ambtenaar) - wed. J. Romijn (partikuliere)
Breede haven B 217 (1880)
1881J. van Hooft (mr. kleermaker) - Th. van Hooft (mr. schoenmaker)
1908Gez. van Hooft
Breede Haven 79 (1909)
1910Gez. van Hooft
1919F. van Schaik (machinist)
1928F. van Schaik
1943K.T.H. Schoemacher (los-arbeider)
Gesloopt (1961)
Brede Haven 47 (1977)
Breede Haven B 217a (?)
1908G. Koch (havenmeester)

Brede Haven 48
Breede Haven B 209 (?)
1865H.P. van Duijnen (loods voor de binnenvaart) - H. van Gegten (machinist op eene schroefstoomboot)
1875wed. van Duijnen (winkelierster)
Breede Haven B 218 (1880)
1881wed. W. van Duijnen (winkelierster)
1908D. de Nies (arbeider)
Breede Haven 80 (1909)
1910D. de Nies (arbeider)
1919P. Disco (koopman)
19??werkplaats
19??nieuwbouw
Brede Haven 48 (1977)
Breede Haven B 218a (?)
1865A. Baggerman (adjunct commies ter provinciale griffie van Noordbrabant)
1875W.C. van den Boom (kapit. eener schroefstoomb.)

Brede Haven 49
Breede Haven B 210 (?)
1865L. Boeren (mr. kleermaker en tapper) - J. van Deventer (kapitein op eene schroef-stoomboot)
Breede Haven B 219a (1880)
Breede Haven 81 (1909)
1910H. van Kruisten (sigarensorteerder)
1919H. van Kruisten (sigarensorteerder)
1928H. van Cruijsen
1943H. van Cruijsen (sigarenmaker) - L.F.J. Goedmakers (arbeider)
19??pakhuisruimte (vormt met Buitenhaven 86 één pand)
19??gerestaureerd
Brede Haven 49 (1977)
Breede Haven B 210 (?)
Breede Haven B 219 (1880)
1880pakhuis
Breede Haven 82 (1909)
19??pakhuis

Brede Haven 50
Huis (83-84) met eenvoudige gepleisterde lijstgevel XIXB.
Gebouw van een eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Breede Haven B ongen. (1908)
Breede Haven 83 (1909)
19??pakhuis
Breede Haven B 211 (?)
1865H. Blank (goederenbesteller)
1880(Breede Haven B 220): wed. H.J. Pabon
Breede Haven 84 (1909)
1910wed. H.J. Pabon
1919C.J. van Uden (machinist)
1928P. van Bakel
1943L.J.W. Voets
19??pakhuis
19??gerestaureerd
Brede Haven 50 (1977)

Brede Haven 51
Breede Haven B 221a (?)
1908A. Peffer (stoombootconducteur)
Vervallen (1909)
Breede Haven ? (?)
1832Beekwilder
Breede Haven B 212 (?)
1865J. Jochems (stuurman op eene stoomboot)
1875J.A. Chambon (tapper)
Breede Haven B 221 (1880)
1881Th. van Giesen (tapper en expediteur)
1908P. van der Kamp (caféhouder)
Breede Haven 85 (1909)
1910P. van der Kamp (caféhouder)
1919P. van der Kamp (caféhouder)
1928J. Merkx
1943J. Merkx (koopman)
Brede Haven 51 (1977)

Brede Haven 52
Breede Haven B 212 (?)
Breede Haven B 222a (1880)
1881J. Bockmeulen (mr. goudsmid)
Breede Haven 86 (1909)
1919A. Verhagen (ladingmeester S.S.)
19??pakhuis
Breede Haven B 212 (?)
Breede Haven B 222 (1880)
1908wed. J.W. Bockmeulen
Breede Haven 87 (1909)
1910wed. J.W. Bockmeulen
1928M.L. v.d. Linden
1943M.L. van der Linden (incasseerder)
Brede Haven 52 (1977)

Brede Haven 53

Waaigat
Brede Haven 88
Breede Haven B 214 (?)
Breede Haven B 223a (1880)
1908Gez. Wiegman (costumières) - J. Wiegman (schilder)
Breede Haven 88 (1909)
1910J. Wiegman (schilder)
1919wed. E. v.d. Sluis de Winter
1943A. Donhuijsen (werfknecht) - A. Siemons (havenarbeider) - wed. A.H. Zeeuwe-Scholts
Verwoest (19??)

Brede Haven 89
Breede Haven B 214 (?)
Breede Haven B 223 (1880)
Breede Haven 89 (1909)
1910Gez. Wiegman (costumières)
1919D. Nefkens (timmerman)
1943L. Heuverling (schoenmaker)
Verwoest (19??)

Brede Haven 54
Huis (90-91) met trapgevel (XVIII) met segment- en tudorvormige ontlastingsbogen. Zijgevel met stenen consolus onder de daklijst. Achteruitgevel. Enkelvoudige grenen balklaag met ojiefconsoles. Eikenhouten spiltrap. Kap met grenen en eiken dekbalkjukken en nokgordingen.
Fraai gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
"Den Tambour". (v. Nuland)
Bron: Mosmans 709
Breede Haven B 215 (?)
1865P. Boumans (mr. metselaar) - I. Meinsma (schippersknecht op eene schroefstoomboot)
1875H. van den Berg (kapitein eener stoomboot)
Breede Haven B 224 (1880)
1881C. Ysenga (winkelier in komeneischwaren)
1908J. van Nuland (winkelier)
Breede Haven 90 (1909)
1910J. van Nuland (winkelier)
1919J. v. Nuland (adj.-Insp. Ond. Lev. 's-Hage)
1928J. van Nuland
1943M. Pardoel (wink. kruideniersw.) - W.A. Reep (schippersknecht)
Onbewoonbaar verklaard (19??)
Breede Haven 90a (?)
Vervallen (19??)
Breede Haven B 215 (?)
Breede Haven B 224a (1880)
1908wed. Noordwijk
Breede Haven 91 (1909)
1910wed. Noordwijk - M. Zijp (dekknecht)
1919G. v.d. Brand (sigarenmaker) - G.A. Merkx (arbeider) - wed. A. Pennings
1928H. van Esch - A. Siemons - wed. A. Zeeuwe
1943W. Lensen (schipper) - D.M.J. Schellekens (kantoorbed.)
1968ontruimd
19??gerestaureerd onbewoonbaar verklaard
Brede Haven 54 (1977)
Breede Haven 91a (?)
Vervallen (19??)

Brede Haven 55
Huis (92-93) met eenvoudige gepleisterde lijstgevel XIX, die een geheel vormt met nr. 94-95. Onder het achterhuis een klein keldertje met tongewelf.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Breede Haven B 216a (?)
Breede Haven B 225a (1880)
Breede Haven 92 (1909)
1910J. van Herwaarden Sr.
1919Th. Koesen (gevangenbewaarder)
1928wed. E.H. Wijnhoven
1943J. van der Veer (sigarenmaker)
1967ontruimd
19??gerestaureerd onbewoonbaar verklaard
Brede Haven 55 (1977)
Breede Haven G ? (?)
1832Gerrit Verspeek (schipper)
Breede Haven B 216 (?)
1865A.A. Hello (klerk) - J. van Herwaarden (kapitein op eene schroefstoomboot)
1875J. van Herwaarden (kapitein eener schroefboot)
Breede Haven B 225 (1880)
1881J. van Herwaarden (kapitein eener schroefboot)
1908J. van Herwaarden Sr. - M.S. Seijffers (assistent-keurmeester, Israelietsche beestensnijder)
Breede Haven 93 (1909)
1910M.S. Seijffers (assist.-keurm, Isr. beestensnijder)
1919H. v. Wijnhoven (hofmeester)
1928wed. H.J.G. Schouten
1943T. Schippers (timmerman)
1964ontruimd

Brede Haven 56
Huis (94-95) met eenvoudige gepleisterde lijstgevel XIX, die een geheel vormt met het buurpand nr. 92-93. Onder het achterhuis een klein keldertje met tongewelf.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Breede Haven B 217 (?)
1865wed. D. Kouwe (winkelierster in koloniale waren en schoenen)
Breede Haven B 226 (1880)
1881C. van der Kouwen (mr. schoenmaker)
1908C. van der Kouwe (winkelier)
Breede Haven 94 (1909)
1910M. Janssen-Marsé (bureauchef)
1919K.M. van der Schans (onderwijzer)
1928P.L.H. Verdonk
1943P.L.H. Verdonk
1966ontruimd
19??gerestaureerd onbewoonbaar verklaard
Brede Haven 56 (1977)
Breede Haven B 217a (?)
1865C.J.H. Baggerman (adjunct commies ter provinc. griffie van Noordbrabant)
1875P. Bovens (klerk bij het algem. armbest.)
Breede Haven B 226a (1880)
1908M. Janssen-Marsé (chef de bureau)
Breede Haven 95 (1909)
1910C. van der Kouwe (winkelier)
1919C. van der Kouwe (winkelier)
1928B. Hanegraaf
1943wed. J.M. van Deinsen-van Lieshout
19??onbewoonbaar verklaard

Brede Haven 57
Huis met (96-97) gepleisterde lijstgevel, met kap, nok evenwijdig aan straat.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Breede Haven B 218a (?)
Breede Haven B 227a (1880)
1881wed. G. van den Boom (partikuliere)
1908H.C. Heesbeen (gep. adj. onderofficier) - wed. Kranenburg
Breede Haven 96 (1909)
1910H.C. Heesbeen (gep. adj. onderoff.)
1919H.C. Heesbeen (gep. adj.-onderoff.)
1928H.C. Heesbeen
1943L.F. Baartmans (timmerman) - W.H. Houdijk (bootwerker) - G.F.H.M. Klinkhamer (huisschilder)
Breede Haven B 218 (?)
1865G. van den Boom (kinderen van, ondernemers eener schroefstoomboot) - W. van den Boom (kapitein op eene schroefstoomboot)
1875wed. H.M. Maas (partikuliere) - B.A. Teulings (rijtuigfabriekant)
Breede Haven B 227 (1880)
1881W.C. van den Boom (kapt. eener stoomboot)
1908A. van Lieshout (boekhouder)
Breede Haven 97 (1909)
1910A. van Lieshout (kantoorbediende)
1919A.J.J. Braun (ambtenaar S.S.)
1928L.P. Bartels
1943A. Voormanns (gasfitter) - de P. Wijs (los arbeider)
Brede Haven 57 (1977)

Brede Haven 58
Breede Haven B 219 (?)
1865F.C. Elands (boekhouder)
1875W. Defais (commissionair en koffiehuishoud.) - G.H. van der Schuijt (commiss. eener stoomb.)
Breede Haven B 228 (1880)
1881J.W. van Campen (opzichter staatsspoor) - W. Defais (ondernemer eener stoombootdienst en expediteur)
1908C. v.d. Gees (inspecteur van verzekeringen) - H.H. Vinkenburg (boterhandelaar)
Breede Haven 98 (1909)
1910C.M. van Aar-Derks (tailleuse) - A.J.W. Mathijsen (kantoorbediende)
1919C.M. v. Aar-Derks (tailleuse) - F. v. Macklenberg (gem. beambte)
1928C.J. Langenhoff - F.P. Mackelenbergh
1943W. v.d. Braak (metselaar) - R. van Offeren (bankwerker)
1973ontruimd (afd SOS apr 73)
Brede Haven 58 (1977)

Brede Haven 59   gemeentelijk monument
Breede Haven B 220 (?)
1865J. van Ouwerkerk (beurtschipper en ondernemer eener stoombootdienst)
1875B. Gordinou de Gouberville (2e luitenant tweede bataillon) - J. ter Horst (buitengewoon opzichter) - N. van Maas (gep. maj. van het O.I. leger)
Breede Haven B 229 (1880)
1881W.K. Snijder (boekdrukker)
1908L.H. van Bennekom en Zonen (huisschilders en fijnwitters) - M. Manders - wed. M. van Overbeek - H. Voets
Breede Haven 99 (1909)
1910A.W. v.d. Linde (boekhouder)
1919wed. J.M. de Betonville Coppens - G. Kraak (ladingmeester S.S.)
1928F.J. Backerus - W.D.L. van Bennekom - wed. L.H. van Bennekom - A. Groeneveld - C.G. Wiskie
1943J.A. Eekels (timmerman) - M.W. Houben (sigarenmaker)
Brede Haven 59 (1977)

Brede Haven 60
Breede Haven B 221 (?)
1865Fr. Kennis (mr. kleedermaker) - J. Springintveld (kapitein op eene stoomboot)
1875G. van den Boom (ondern. eener schroefstoomb.) - wed. G. van den Boom (partikulier) - J. van Ouwerkerk (ondernemer eener stoombootd.)
Breede Haven B 230 (1880)
1881G. van den Boom (ondern. eener schroefstoomboot)
1908Heijnen en Co. (kaas- en eierenexport) - J. van Herwaarden Jzn. (ondernemer stoombootdiensten)
Breede Haven 100 (1909)
1919A.M.S. Koppendraijer (koopman)
1928(, ): Platenburg - Th.J." - mej. M.C. van Wamel
1943H.A. van Deinsen (sigarenmaker) - H.J.M. Egglij (sigarenkistenmaker) - wed. A.J.M. Honnef-Jansen
Brede Haven 60 (1977)

Brede Haven 61-64
Voorgevels panden 61, 62, 63 en 64.
Bron: Stadsarchief (0066760)


Drie huizen (102-103-104) achter een brede voorgevel van schoon metselwerk met T-schuiframen met geprofileerde stucwerklijsten met kuiven. Attiek ramen met stucwerklijsten, kroonlijst met consoles XIXB. Enkelvoudige balklagen.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
"'t Middelburgsche Schip". (v. Wijnen)
Bron: Mosmans 714
Breede Haven B 223 (?)
1865J.H. Verhulst (expediteur en ondernemer eener schroefstoombootdienst)
1875J.H. Verhulst (expediteur en ondernemer eener schroefstoombootdienst)
Breede Haven B 231 (1880)
1881J.A. Verhulst (expediteur en ondernemer van schroefstoombooten)
1908wed. J.H. van Verhulst (particuliere) - Jac. van Wijnen-Timmers
Breede Haven 102 (1909)
1910J.F.D. Haenen (distillateur)
1919H. Leenders (agent v.d. Zwolsche Ongev. Verz.) - H.Th. Swarte (reiziger)
1928wed. J.W. Bockmeulen - mej. G.M.C. de Leeuw
1943A.J. v.d. Sande (monteur) - wed. C.M. v.d. Sande-Heesakkers
19??gerestaureerd
Brede Haven 61 (1977)
Breede Haven B ongen. (1908)
Breede Haven 103 (1909)
1910Kantoor societeit van Navigatie
1919Kantoor stoomboten ondern. Soc. van Navigatie (dir. B.H. Verhulst)
1943N.V. Mij. Schroefboot 's-Hertogenbosch (scheepvaart) - N.V. Societeit van Navigatie op de Z.W. Vaart (scheepvaart) - N.V. Stoombootonderneming 'Concordia' - Jacq. Verhulst (stoombootdienst)
19??kantoor Haagsche Stoombootdienst
19??gerestaureerd
Brede Haven 62 (1977)
Breede Haven B 222 (?)
1865H. Brandenburg (schipper en winkelier) - F. van der Velden (schippersknecht op eene schroefstoomboot)
1875B.H. Verhulst (expediteur)
Breede Haven B 231a (1880)
1908F.C Gantzert - J.F.D. Haenen (distillateur)
Breede Haven 104 (1909)
1910wed. J.H. Verhulst (particuliere)
1919P. v.d. Meulen Halewijn
1928Sociëteit van Navigatie - A.P.J.M. Verhagen - fa. B.H. Verhulst
19??werkplaats
19??gerestaureerd
Brede Haven 63 (1977)

Brede Haven 66
Deze woning is ook in gebruik bij de bewoners van Brede Haven 67.
Bron: Woningkaart

Brede Haven 105
Breede Haven B 224 (?)
1875E. Hendriksen (inspecteur eener begrafenisfonds) - d' F.P. Huij (boekbinder)
Breede Haven B 232 (1880)
1881E. Hendriksen (inspecteur eener begrafenisfonds)
1908J. Kihle (marktgaarder)
Breede Haven 105 (1909)
1910J. Kihle (marktgaarder)
1919wed. Corna v. Bokhoven - wed. J. Kihle
1928J.A. Trum - H.J.A. Ubert
1943A. Goossens - W.L. Heesbeen (grondwerker) - W.H. Hermsen (fabrieksarbeider) - M. Pennings
Verwoest (19??)

Brede Haven 106
Breede Haven B 225 (?)
1865G.L. Jens (kapitein op eene stoomboot)
Breede Haven B 233 (1880)
1881M.L. van der Linde (koopman in steenkolen)
1908Th. Ketting (agent van politie) - H.J.Chr. Schouten (klerk)
Breede Haven 106 (1909)
1910wed. J.J. Ploegmakers - H.J.Chr. Schouten (klerk)
1919J.J.M. Ploegmakers (machinist)
1928wed. J. Ploegmakers - H.J.C. Schouten
1943H.W.M. van Dinther (pakhuisknecht) - J. de Laat (betonvlechter)
Verwoest (19??)

Brede Haven 107
Breede Haven B 226 (?)
1865A. van der Schuijt (ondernemer van stoombootd.)
1875K.A. van Reijn (kapitein vierde bataillon)
Breede Haven B 233a (1880)
1881Ph. Smets (godsdienst onderwijzer)
1908J. Lensen (machinist)
Breede Haven 107 (1909)
1910G. v.d. Heijden (drukker) - J. Lensen (machinist)
1919J. Lensen (machinist) - wed. A. v. Noordwijk
1928H.J. Bongertman - J. van den Hatert - J.M. Lensen
1943J.Ch. van Grinsven (schipper) - F.H. Lensen (schipper)
Verwoest (19??)

Brede Haven 108
Breede Haven B 227 (?)
1865A.A.C Defais (boekhouder) - J.S. Defais (commissaris der beurtschepen en herbergier)
Breede Haven B 234 (1880)
1881P. van Prooijen (tapper)
Breede Haven 108 (1909)
1910L. van Hezik
1919J. v.d. Heuvel (sigarenmaker)
1928J. van den Braak - J.H. van Dinther
1943A. Hendriks (voerman)
Verwoest (19??)

Brede Haven 68-68a
Voorgevel nummers 68-68a.
Oorspronkelijke functie: Woonhuis met bedrijfsruimte. Bouwperiode: ca. 1915.
Bron: BHIC (HT052-002065)
Breede Haven B 228 (?)
1865A. Meijer (machinist en winkelier in scheepsbehoeften)
1875wed. A. Meijer (tapster)
Breede Haven B 235 (1880)
1881G. van Wordragen (tapper)
1908Fr. Bosters (houtzager) - W.M. v.d. Thillart (caféhouder)
Breede Haven 109 (1909)
1910W.N. v.d. Thillart (caféhouder) - Chr. Vos (arbeider S.S.)
1919W. Cornelissen (pakknecht) - W.N. v.d. Thillart (schoenmaker)
1976pakhuis
Brede Haven 68 (1977)
Brede Haven 109a (?)
1928W.M. v.d. Thillart
1943W.M. v.d. Thillart
Brede Haven 68a (1977)

Ingang naar een vroegere Watermolen.
Bron: Mosmans 720
Brede Haven 69
Breede Haven B 229 (?)
1865wed. F. Broekmans (herbergierster) - H.J. Jans (schipper)
1875F. Kennis (mr. kleermaker)
Breede Haven B 236 (1880)
1881J.H. Kennis (mr. kleermaker)
1908M. v.d. Heuvel (sigarenmaker)
Breede Haven 110 (1909)
1910H. Hupsch (fotograaf) - J.L. Moers (mr. schoenmaker)
1919H. van Overdijk (firma Overdijk en Kieviets, vischh.)
1928A.C. van Bueningen - Th. Wittenhorst
1943M. Dammers (chauffeur) - M.C.A. van den Hatert-Lensen
Brede Haven 69 (1977)

Brede Haven 69a
Breede Haven 69a (?)
Vervallen (19??)

Brede Haven 70-70a   rijksmonument
"Schoonhoven". (Zaunbrechter)
Bron: Mosmans 723
Breede Haven B 230 (?)
1865Th. Duijs (bleeker) - D. van Stigt (machinist op eene stoomboot)
1875N. de Rooij (conducteur eener stoomboot) - L. van Vlokhoven (hofmeester op eene stoomboot) - P. van Vlokhoven (klerk)
Breede Haven B 237 (1880)
1881N. de Rooij (conducteur eener stoomboot)
1908dr. H. Gerlings (scheikundige) - W. Zaunbrecher (loodgieter)
Breede Haven 111 (1909)
1910P.W. van Run (reiziger) - H.W. Zaunbrecher (loodgieter)
1919J.G. Lebrijn (steenhouwer) - H.W. Zaunbrecher (loodgieter)
1928W.G. Le Brun - wed. J.G. Le Brun - Th.J. Dallen
1943wed. Ph.J. Dalleu-Engels - L.A. Koppens (expeditieknecht) - L. Musch (grondwerker)
Brede Haven 70 (1977)
Breede Haven 70a (?)
Vervallen (19??)

Brede Haven 71-71a   rijksmonument
"De gekroonde Hoop". (v.d. Heuvel)
Bron: Mosmans 724
Breede Haven B 231 (?)
1865wed. W. van den Heuvel (herbergierster)
1875J. van den Heuvel (handelsreiziger) - wed. W. van den Heuvel (herbergierster)
Breede Haven B 238 (1880)
1881J. van den Heuvel (handelsreiziger) - wed. W. van den Heuvel (partikuliere)
1908J.L.M. van den Heuvel (reiziger) - G. van Liempt (pakhuisknecht) - H.J.J. Ploegmakers (tabaksbewer.) - F. Schuurmans (schoenmaker)
Breede Haven 112 (1909)
1910H. Franken - N. Grifkens (sigarenmaker) - G. van Liempt (pakhuisknecht) - H.J.J. Ploegmakers (tabaksbew.)
1919B. Verelst
1928F.J.G. Claasen - H.J.A. Franken - H. Pieters
1943H.J.A. Franken (boekhouder) - A. Smetsers (arbeider)
19??vormt met 71a één pand
Brede Haven 71 (1977)
Brede Haven 112a (19??)
Brede Haven 71a (1977)

Brede Haven 71b
Brede Haven 71b (?)
Vervallen (19??)

Brede Haven 72-72a
"De Meijerijsche Kar". (Smederij)
Bron: Mosmans 725
Breede Haven B 232 (?)
1865J.F. van Vliet (conducteur eener stoomboot)
1875J.H. van Asten (koffiehuis) - Vliet en Zn. J.F. van (commissionn. expediteurs)
Breede Haven B 239 (1880)
1881A. Drossaerts (sigarenfabriek)
1899C. van der Heijden (mr. smid en mecanicien te Oss)
Breede Haven 113 (1909)
1910C. v.d. Heijden (smid en mecanicien)
1919Vorstenbosch. M.L. (mr. timmerman)
1943N.V. Stoombootonderneming Janssen' Booten
1976werkplaats
Brede Haven 72 (1977)
Breede Haven B 232 (?)
Breede Haven B 239a (1880)
1908C. v.d. Heijden (smid en mecanicien)
Breede Haven 114 (1909)
1910C. v.d. Heijden (smid en mecanicien)
1919Vorstenbosch. M.L. (mr. timmerman)
1928M.L. Vorstenbosch - M.L.P. Vorstenbosch
1943M.L. Vorstenbosch
Brede Haven 72a (1977)

Brede Haven 73
Breede Haven B 233 (?)
1865J.F. van Maaren (herbergier) - L.G. Sterk (ontv. 1e kl. der plaatselijke bel.)
1875C.J.H. Baggerman (adjunct-commies ter provinciale griffie van Noordbrabant) - M.L. Meuwese (koffiehuis en bierhandel)
Breede Haven B 240 (1880)
1881H. Duijts (tapper)
1908wed. H. van Overdijk (café, visch- en ijshand.)
Breede Haven 115 (1909)
1910wed. H. van Overdijk (café, vischhandel)
1919J. van Leeuwen (machinist) - wed. H. van Overdijk (café, vischh.) - G. Staal (sleepdienstondernemer)
1928J. van Straten - P.L. Verelst
1976Kantoor der firma Janssen
Brede Haven 73 (1977)

Brede Haven 74
Breede Haven B 234 (?)
1865J. Bieltjes (kapitein eener stoomboot) - N.J. Crefcoeur (kantoorbed. en herbergier) - R. Weemhoff (schipper)
1875J.H. van Asten (koffiehuis) - L.J. Kusters (hofmeester op eene stoomboot)
Breede Haven B 241 (1880)
1881L. van der Heijden (tapper)
1908J. Peffer (koffiehuishouder)
Breede Haven 116 (1909)
1910A. van Liempt (slager) - J. Peffer (koffiehuishouder)
1919J. Hofman (koopman) - J. Peffer (koffiehuishouder)
1928L. Op 't Hof - P.J. van der Kamp
1943G.M.J. Verkuilen (caféhouder)
Brede Haven 74 (1977)
Gesloopt (1986)

Brede Haven 75
Geen bestaand huisnummer.
Bron: Woningkaart

Brede Haven 117
"De drie Zwanen". (Krans)
Bron: Mosmans 728
Breede Haven B 234 (?)
Breede Haven B 242 (1880)
1881J. van Overbeek (brugwachter)
1908H. Krans (adj. onderoff. kwartierm.) - Plaatselijk Bureel
Breede Haven 117 (1909)
1910H. Krans (adj. onderoff. kwartierm.)
1919L.A. Veldman (sergeant-majoor)
1928wed. A. Cijffers
1943wed. H.J. van Dooije-van Eldik - J. van Lieshout (zaakwaarnemer) - G. van de Oord (grondwerker)
1969ontruimd
Oliemolensingel 1 (19??)

Brede Haven 118
Breede Haven B 234 (?)
Breede Haven B 243 (1880)
1908P.F. Kremers (pakhuisbaas Concordia)
Breede Haven 118 (1909)
1910P.F. Kremers (pakhuisbaas Concordia)
1919Kantoor stoomboot Concordia - C. de Rijk (magazijnmeester)
1928R.C. Rijk
1943R.C. de Rijk - M. van der Werff (dekkleeden, tenten, staaldraad, touwwerk enz.)
Verwoest (19??)

Oliemolensingel
 
Postcodes
  5211 TL   1.. 27
  5211 TM  29..117
  5211 TL   2.. 28
  5211 TM  30..116
 
Straatindeling
  1906 : 648..728 (Mosmans)
  1909 : aan één zijde bebouwd 1..119
 
Volkstelling 1822
No 32 Wijk G
Brede Haven
? 12 Bongaerts, Hendrik Portier 68 Rooms Bergen op Zoom
1 15 Aa, Nicolaas van der Beurtschipper op 34 Rooms Den Bosch
2 4 Baptist, Petrus Schiedam Kapper 48 Rooms Hooge Zwaluwe
4 6 Hooft, Arnoldus, Albertus van Rijks roeyer en peiler 32 Rooms Den Bosch
5 3 Zeeuwen, Theodora Kapster 71 Rooms Den Bosch
6 8 Brantzen, Caspar Sjouwerman 38 Gereformeerd Groningen
7 4 Kuigers, Theodorus Zetschipper 35 Rooms Den Bosch
8 4 Gloganer, Betzallel Levy Opper Nalijn 55 Israëlitisch Groot Glogau
9 12 Hemert, Gerardus Henricus van Boeyer 64 Gereformeerd Leyden
11 2 Lindeman, Gerardus Substituuts stadskruijer 29 Rooms Den Bosch
12 5 Beselt, Willem Wieldrayer 58 Gereformeerd Leyden
13 5 Mantjes, Adriana (wed. van Jan Hogenkamp) Koopvrouw 65 Gereformeerd Den Bosch
14 8 Meyden, Hendrik van der Schoenmaker 42 Rooms Haarlem
15 8 Piper, Antonius Stephanus Gep. Majoor 61 Gereformeerd Arnhem
16 5 Wijmans, Roelof Schipper 56 Gereformeerd Den Bosch
17 9 Hamerslag, Thieleman Schipper 40 Gereformeerd Den Bosch
18 4 Keulen, Jan van Tapper 68 Gereformeerd Thiel
19 12 Garden, Gerardus van der Beurtschipper 51 Gereformeerd Bommel
20 13 Wijk, Jan van Geemp.e bij de 2e afd. infanterie 56 Gereformeerd Enkhuizen
21 20 Manaars, Jan Schippersknecht 39 Rooms Mechelen
22 6 Broekmans, Geertrui Bleekster 55 Rooms Esch
23 5 Retera, Jan geen 68 Rooms Den Bosch
25 9 Voskes, Jan Koopman 55 Rooms Den Bosch
26 8 Son, Cornelis van Sjouwerman 35 Gereformeerd Veen
27 10 Kouwenberg, Petrus Schippersknecht 46 Rooms Herp
28 13 Reuselaar, Hendrik Kledermakersknecht 36 Gereformeerd Den Bosch
29 4 Quartel, Hendrik Wilhelmus geen 72 Gereformeerd Streyen
30 6 Stokvis, Tieleman Kraankind 62 Gereformeerd Schans Andries
31 3 Hemert, Michaël van Koorenkooper 61 Rooms Uden
32 6 Broek, Paulus van den Garentwinder 26 Rooms Den Bosch
34 10 Hoven, Jan van den Hovenier 33 Rooms Bokhoven
35 1 Voskens, Catharina Vischschoonmaakster 60 Rooms Den Bosch
36 4 Empel, Hendrikus van Schipper 39 Rooms Hedel
37 8 Seeuwen, Maria Koopvrouw 59 Rooms Den Bosch
38 3 Blom, Lambertus Regeerder v.d. kade 65 Gereformeerd Herwijnen
39 3 Bouman, Eymerte Koopman 47 Gereformeerd Wijk
41 3 Sterk, Clara (wed. van Ivan Hofte) geen 70 Gereformeerd Den Bosch
42 18 Verhagen, Frans Schippersknecht 34 Rooms Hedel
43 10 Smit, Pieter Agent van politie 49 Gereformeerd Amsterdam
44 12 Diependaal, Simon Joseph Slager 40 Israèlitisch Eindhoven
45 3 Prince, Hermanus geen 49 Rooms Den Bosch
46 7 Hoften, Adrianus van Schipper 33 Gereformeerd Den Bosch
47 7 Content, Hendrikus Kledermaker 47 Rooms Den Bosch
48 7 Verbeet, Wouter Verwer 52 Gereformeerd Den Bosch
49 3 Holten, Hendrik ten Baardscheerder 60 Gereformeerd Den Bosch
53 3 Pieters, Maria Francisca Arbeidster 37 Rooms Den Bosch
54 6 Bouman, Petrus Metselaar 35 Rooms Hedel
57 5 Maas, Adrianus Schipper 59 Rooms Den Bosch
58 6 Dungen, van den Hendrikus Broodbakker 46 Rooms Den Bosch
60 19 Thielen, Martinus Wilhelmus Schrijnwerkersknecht 31 Rooms Den Bosch
61 5 Straksel, Machiel geen 73 Gereformeerd Well
64 4 Iaidoot, Philippus Timmerman 43 Rooms Den Bosch
65 2 Hijdelberger, Johannes Sjouwerman 37 Rooms Bergen op Zoom
66 5 Elten, Arnoldus van Korendrager 39 Rooms Den Bosch
68 3 Balsem, Joseph Nicolaas Timmermansknecht 50 Gereformeerd Wijk bij Duurstede
69 3 Janssens, Nicolaas Barakenmeester 75 Rooms Den Haag
70 4 Kraan, Pieter van der Timmerman 77 Gereformeerd Erckel in Groningen
72 5 Boselie, Johannes Arbeider 57 Rooms Megen
73 5 Krijne, Ludovicus Vissendrager 54 Rooms Den Bosch
75 7 Nolens, Johanna geen 72 Rooms Den Bosch
76 5 Bie, Maria de geen 71 Rooms Den Bosch
77 2 Hoye, Arnoldus van den Schippersknecht 32 Rooms Bokhoven
78 3 Dirksen, Catharine Schoenmaakster 59 Rooms Nijmegen
?? 2 Lafferte, Johanna geen 78 Gereformeerd Den Bosch
79 - - - - - -
80 - - - - - -
8? - - - - - -
No 33 Wijk G
86 14 Nicolas, Johannes Gepensioneerd 46 Rooms Maastricht
87 4 Posta, Adriana van Koopvrouw 48 Rooms Zalt Bommel
90 6 Pompe, Jacobus Karlaader 47 Rooms Den Bosch
91 9 Smeets, Paulina Spinster 51 Rooms Den Bosch
92 6 Smits, Willem Turfdrager 50 Rooms Namen
93 6 Zuil, Franciscus Arbeider 36 Rooms Den Bosch
94 3 Beuselaar, Jacob Schippersknecht 53 Gereformeerd Den Bosch
95 7 Waak, Zeeger de Subst.koren- en kolenmeter 34 Gereformeerd Den Bosch
97 5 Voest, Rijk-Jan Gepensioneerd soldaat 62 Gereformeerd Leiden
98 3 Smits, Elisabeth geen 50 Rooms Oosterhout
100 3 Se~st, Jaantje van Schoonmaakster 54 Gereformeerd Sprang
?z.n. 9 Doesburg Maria Turfrulster 75 Rooms Den Bosch
105 5 Bie, Johannes de Garentwinder 62 Rooms Den Bosch
106 2 Baardwijk, Adrianus Karlader 54 Rooms Orthen
107 3 Kilsdonk, Rosa van Arbeidster 50 Rooms Den Bosch
108 3 Engelen, Adriana van Breister 50 Rooms Den Bosch
109 5 Castenmuller, Willem Arbeidster 47 Rooms Gorinchem
110 8 Zuil, Johanna Breister 41 Rooms Den Bosch
115 16 Vissers, Cornelis Schipperskecht 40 Gereformeerd Heusden
116 2 Ameisvoort, Maria van Waschvrouw 48 Gereformeerd Den Bosch
117 18 Vissers, Gerardus Weversknecht 42 Gereformeerd Heusden
118 23 Davidkoetser, Meijer Stoffenverwer 68 Israëlitisch Liektem bij Koblenz
120 8 Richteren, Alberdina de geen 47 Gereformeerd Bronckhorst
121 9 Tomaar, David Koopman 37 Port. Joodsch Amsterdam
122 4 Langenhuizen, Maria van Winkelierster 64 Rooms Berlicum
123 3 Maaren, Arnoldus van Schoenmaker 34 Rooms Den Bosch
125 11 Domee, Johannes Kraankind 48 Rooms Den Bosch
126 12 Teulings, Bartolomeus Messenmaker 36 Rooms Den Bosch
127 10 Jozee, Pieter Kledermaker 21 Rooms Den Bosch
129 15 Pronken, Hendrikus Werkgast 41 Rooms Caster (L)
130 14 Lauselet, Balthasar geen 41 Gereformeerd Den Bosch
131 7 Espineaux, Nicolaas mr. Steenhouwer 66 Rooms Helmij
132 11 Vissers, Maria geen 63 Rooms Thorn
134 5 Beusekom, Jacob van geen 56 Gereformeerd Den Bosch
136 5 Roms, Gerrit Schoenmaker - Rooms Antwerpen
137 9 Lambooij, Hendrikus Barbier 50 Rooms Den Bosch
138 7 Henkens, Johannes Bakker 61 Rooms Den Bosch
139 9 Lieshout, Hendrik van Slijter 43 Rooms Gemert
140 5 Bogaerts, Anna Logementhoudster 66 Rooms Den Bosch
Vischmarkt
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 297

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 108, 130

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) VIII

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 38

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 89

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 332

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 100

n: vermelding in een voetnoot