Binckhorstpad

Binckhorst

 
Raadsbesluiten
2010

Straatnaamgeving

Het college besluit om het fietspad langs de spoorbaan tussen de Ruttenhofstraat en de Vliertwijksestraat de naam Binckhorstpad te geven.
B&W besluitenlijst 30 maart 2010