afb.

Achter de Boogaard

Binnenstad Centrum

Het straatje Achter den Boomgaard werd zo genoemd naar de vroeger naastgelegen bogaart die oefenterrein was van de schutterij 'De Jonge Voetboog'. In deze bogaart smeedde in 1510 mr. Jan van Zeghen ons beroemde kanon genaamd 'Stuergewalt' meer bekend onder de naam 'Boze Griet'. Tijdens dit werk logeerde meester Jan in een tegenover genoemd straatje gelegen huis, dat de naam droeg van 'Het Groot Wiltwijf'.
Straat in Straat uit (1984) 93
 
Achter de voorgevel

Jonge Schuttersbogaard

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 19 mei 1994
 
Sasse van Ysselt

De Jonge Schuttersbogaard

308
309
310
311
312
313
314
Noten
1.Over de oude Bossche Schutterijen zie men behalve hetgeen hierna daarover zal worden medegedeeld J. van Oudenhoven l.c. p. 41 en vlgd.
2.J. van Oudenhoven l.c. p. 190. De overlevenden brachten uit Braine le Comte de prachtige koperen kerkkroon mede, welke thans nog in de H. Sacramentskapel der St. Janskerk van den Bosch hangt.
3.Stond aan de Pensmarkt te den Bosch.
4.Dit is het straatje, thans genaamd Achter den Boogaard.
5.Men zie over haar nog van Heurn Historie II p. 102.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 308-314
 
Artikelen
1994 Achter de voorgevel : Jonge Schuttersbogaard (Henny Molhuysen)
Brabants Dagblad donderdag 19 mei 1994 (foto)
 
 
Panden
Achter de Boogaard 2

Achter den Boogaard I 191 (????)
1908J. Disco (sigarenmaker)
Achter den Boogaard 2 (1909)
1910J. Disco (sigarenmaker)
1919J. Timmermans (schoenmaker)
1928J. Timmermans
1943A.W. van Opstal (gereedschap-constr.)

Achter de Boogaard 2a

Achter den Boogaard 2a (????)
1943C.M. Bernsen (leerares M.O. teekenen) - wed. J.F. van Oosterhout-van de Beek

Achter de Boogaard 2b

Achter den Boogaard 2b (????)
1943P.J. Legius (broodbakker)

Achter de Boogaard I 190

Achter den Boogaard I 190 (1908)
Vervallen (1909)

Achter de Boogaard I 189

Achter den Boogaard I 189 (????)
1908G.L. Smith (smid)
Vervallen (1909)

Achter de Boogaard 4

Achter den Boogaard I 188 (????)
1908G.L. Smith (smid)
Achter den Boogaard 4 (1909)
1910G.L. Smith (smid)
1919G.L. Smith (winkelierster)
1928W.J. Cammel
1943C. van Dijk (bakker) - T. van Dijk

Achter de Boogaard 6

Achter den Boogaard I 187 (????)
1908Chr. Boeren (metselaar)
Achter den Boogaard 6 (1909)
1910Chr. Boeren (metselaar)
1919wed. W. Boeren
1943D.A.L. Hooijmans (monteur-chauffeur)

Achter de Boogaard 8

Achter den Boogaard I 186 (????)
1908wed. W. van de Burgt
Achter den Boogaard 8 (1909)
1910wed. W. van de Burgt
1919wed. W. van de Burgt
1943J.B. Rensen (stoffeerder)

Achter de Boogaard 10

Achter den Boogaard I 185 (????)
1908H. Maas (arbeider)
Achter den Boogaard 10 (1909)
1910H. Maas (arbeider)
1919wed. M. Brak
1943J.J. Damen (waschbaas)

Achter de Boogaard 12

Achter den Boogaard I 184 (????)
1908J. de Vrieze (bode gem. architectuur)
Achter den Boogaard 12 (1909)
1910J. de Vrieze (bode gem. architectuur)
1919J. Craamer (voerman)
1928wed. C.A. Geerts

Achter de Boogaard 14

Achter den Boogaard I 183 (1908)
Achter den Boogaard 14 (1909)
1910A. Klaassen (sigarensorteerder)
1919J. Craamer (sigarenmaker)
1928wed. Th.J. Pieren - A.A. de Rooij
1943J.M.A. Aarts (vertegenwoordiger)

Achter de Boogaard 16

Achter den Boogaard I 182 (????)
1908H. Klaassen (sigarensorteerder)
Achter den Boogaard 16 (1909)
1910A. Goorberg (arbeider)
1943C.H. van de Besselaar (huisschilder)

Achter de Boogaard 18

Achter den Boogaard I 181 (????)
1908H. Bouman (boekdrukker) - W. Rijcers (klompenmaker)
Achter den Boogaard 18 (1909)
1910W. Rijkers (klompenmaker)
1919Mart. van Hoek (borstelmaker)
1928J. v.d. Oetelaar

Achter de Boogaard 20

Achter den Boogaard I 180 (1908)
Achter den Boogaard 20 (1909)
1910H. Bouman (boekdrukker)
1919H. Boumans (boekdrukker)
1928K.H. Aarts

Achter de Boogaard 22

Achter den Boogaard I ongen. (1908)
Achter den Boogaard 22 (1909)

Achter de Boogaard 24

Achter den Boogaard 24 (1909)
1928W. Ulle

 
Achter de Boogaard H 73a

Achter den Boogaard H 73a (????)
1908J. van Stokkum (sigarenmaker)

Achter de Boogaard 33


Achter de Boogaard 31


Achter de Boogaard 29


Achter de Boogaard 27

Beerewoudstraat H 70 (????)
1865W. van Sas (varkenslagter)
Achter den Boogaard H 70 (????)
1908P. van Eekert (timmerman)
Achter den Boogaard 27 (1909)
1910P. van Eekert (timmerman)
1919J. van Grinsven (letterzetter)
1928J. van Grinsven

Achter de Boogaard 25

Achter den Boogaard H 69 (????)
1908W. Kwaks (remmer S.S.)
Achter den Boogaard 25 (1909)
1910H. van Haaren (smid)
1919J. van Stokkur (sigarenmaker)
1928H. Rexwinkel

Achter de Boogaard 23

Achter den Boogaard H 68 (????)
1908C.A. Geerts (goederenbesteller)
Achter den Boogaard 23 (1909)
1910C.A. Geerts (goederenbesteller)
1919C.A. Geerts (koopman)
1928J. Belzer - W.A. van Hulst - wed. M.F.J. Koch

Achter de Boogaard 21

Achter den Boogaard H 67 (????)
1908A. Smits (sigarensorteerder)
Achter den Boogaard 21 (1909)
1919A. Smits (kistenmaker)
1910A. Smits (sigarensorteerder)

Achter de Boogaard 19

Achter den Boogaard H 66 (????)
1908C. Boselie (arbeider)
Achter den Boogaard 19 (1909)
1910C. Boselie (arbeider)
1919G. Boseliw (wagenknecht)
1928J.M. van Daalen

Achter de Boogaard 17

Beerewoudstraat H 65 (????)
1865A. Biesaart (stoffenverwer)
Achter den Boogaard H 65 (????)
1908F. van Stokkum (arbeider)
Achter den Boogaard 17 (1909)
1919F. van Stokkur (arbeider)
1910F. van Stokkum (arbeider)

Achter de Boogaard 15

Achter den Boogaard H 64 (????)
1908C. Kramer (arbeider)
Achter den Boogaard 15 (1909)
1910C. Kramer (arbeider)
1919Petrus van Bladel (koopman) - H. Serrée (smid)
1928W.M. van Dartel

Achter de Boogaard 13

Beerewoudstraat H 63 (????)
1865J. van Hoorn (water en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
Achter den Boogaard H 63 (????)
1908H. Bezet (arbeider)
Achter den Boogaard 13 (1909)
1910H. Bezet (arbeider)
1919Aug. Pigmans (sigarenmaker)
1928F. Carels

Achter de Boogaard 11

Achter den Boogaard H 62 (????)
1908J. Wijngaarden (borstelmaker)
Achter den Boogaard 11 (1909)
1910J. Wijngaarden (borstelmaker)
1919Ant. van Wijngaarden (borstelmaker)
1928A. van Wijngaarde - J.P. van Wijngaarde

Achter de Boogaard 9

Achter den Boogaard H 61 (????)
1908D. Bossom (arbeider)
Achter den Boogaard 9 (1909)
1910D. Bossom (arbeider)
1919Joh. van Daalen (burger korveër)
1928J. van Daalen

Achter de Boogaard 7

Achter den Boogaard H 60 (????)
1908W. Hoek (borstelmaker)
Achter den Boogaard 7 (1909)
1910W. Hoek (borstelmaker)
1919H.A. van Dartel (timmerman)
1928A. van Dartel

Achter de Boogaard 5

Achter den Boogaard H 59 (????)
1908Fr. Smits (kuiper)
Achter den Boogaard 5 (1909)
1910Fr. Smits (kuiper)
1919Fr. Smits (arbeider)
1928wed. H. Brok - F.C.G. Smits

Achter de Boogaard 3

Beerewoudstraat H 58 (????)
1865A. Piccerie (varkenslagter)
Achter den Boogaard H 58 (????)
1908J.A.C. Wetzer (pakhuisknecht)
Achter den Boogaard 3 (1909)
1910J.A.C. Wetzer (pakhuisknecht)
1919W. Eekels (grondwerker)
1928W. Eekels

Achter de Boogaard 1

Achter den Boogaard H 57 (1908)
Achter den Boogaard 1 (1909)
1910W. Kamman (wever)
1919W. Cammen (wever)
1928J.B.M. van der Vliet

Achter de Boogaard H 56

Beerewoudstraat H 56 (????)
1865J. van Vlokhoven (bode bij een begrafenisf.)
Achter den Boogaard H 56 (????)
1908W. Kammen (wever)
Vervallen (1909)

Achter de Boogaard H 55

Beerewoudstraat H 55 (????)
1865J.A. Moser (schrijnwerker)
Achter den Boogaard H 55 (1908)
Vervallen (1909)

Achter de Boogaard H 54

Beerewoudstraat H 54 (????)
1865P.H. Rijnders (korenmolenaar)
Achter den Boogaard H 54 (1908)
Vervallen (1909)

 
Postcodes
  5211 DG  1..51
  5211 DG  2..26
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..27, links 2..22
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 349

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 49, 50, 90, 109

n: vermelding in een voetnoot