Doorgang 
afb. A.F.A.M. Wetzer
Sint Jorisstraat 25 t/m 105
Vormde vroeger ingang voor het broederhuis.
Gemeente 's-Hertogenbosch