Steegje 
afb. Ed Hupkens, 16 maart 2007
Gasselstraat 16-18
Vormde de vierde vluchtweg naar de verdwenen schuilkerk. Het perceel waarnaast dit steegje ligt heette "De Hooge Kamere". Verder bevonden zich vroeger drie huizen in de huidige Gasselstraat die toen "de Hel", "het Vagevuur" en "de Hemel" heetten.
Gemeente 's-Hertogenbosch