H
Het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch:
Lijst van procuratoren, provisoren, goederen, spynden en testamenten
Regesten van oorkonden (herzien):
Inleiding
01. 1271-1359 (herzien 2017)
02. 1360-1373 (herzien 2017)
03. 1374-1386 (herzien 2017)
04. 1387-1399 (herzien 2017)
05. 1400-1409 (herzien 2017)
06. 1410-1424 (herzien 2017)
07. 1425-1435 (herzien 2017)
08. 1436-1445 (herzien 2017)
09. 1445-1454 (herzien 2017)
10. 1455-1461 (herzien 2017)
11. 1462-1469 (herzien 2017)
12. 1470-1479 (herzien 2017)
13. 1480-1499 (herzien 2017)
14. 1500-1519 (2017)
15. 1520-1539 (2017)
Regesten van oorkonden (vervallen)
S
SiberiŽ