1
15e-eeuws bewaard relict
A
Aaneensluitende portiek-etagewoningen
Amsterdamse Schoolstijl
Arbeiderswoningen in traditioneel-ambachtelijke bouwstijl
B
Barokke dokterswoning op Het Zand
Bestuur der Godshuizen
Bijzondere dubbelwoning
Bisschoppelijk paleis aan de Parade
Boerderij Godschalx in Oud-Empel
C
Complex met rijke historie
Cultureel middelpunt
D
De Bossche Ome Jan
De Drie Moriaenshoofden
De Heus Brokking Koudijs
De Stadt Ravensteijn
De toren van de Sint-Jan
De Twaalf Apostelen
De Twee Meerminnen
De Vier Heemskinderen in beeld
De Wereld: hoog en deftig
Draaibrug Stadsdommel
Drie huizen samengevoegd
Dubbel spiegelsymmetrisch herenhuis
E
Een adellijk stadspaleis
Een bewogen verleden
Een bril voor papen
Een draak bij station van Den Bosch
Een gevarieerd gevelbeeld
Een hoge, beeldbepalende winkelwoning
Een smal maar diep pand
Een sobere, eclectische vormgeving
Eerste gestapelde woningbouw
Eeuwenlang bekend als apotheek
Eeuwenlang toegangspoort
Eeuwenoude kelders
Evangelisatiepand Bethel
Expressionisme uit het interbellum
Expressionistisch met vleugje art deco
F
Fabeldier in bovenlicht
Fraterhuis en Gansepoort
Fraterhuis en seminarie
G
Geboortehuis van bisschop
Gebouwd na grote brand in 1858
Geprefabriceerde betonblokkenbouw
Grasso Koninklijke Machinefabrieken
Grens van Vrijdom 's-Hertogenbosch
H
Herenhuizen op Het Zand
Het Gereformeerd Burger Weeshuis
Het Middelburgsche schip in beeld
Het Wapen van Emden
Het Witte Huis aan de Aa
Hoekhuis met kern uit 15e eeuw
I
In de Drij Swarte Mollen
In sobere stijl gebouwd
Intact en tevens een afsluiting
Invloeden van de neorenaissance
J
Joods gebedshuis
Juweel uit vroege 17e eeuw
K
Kantoorbouw in het interbellum
Klooster en Sint-Jozefkerk
Kweekschool Concordia en H. Hartmulo
L
Lakenhal, Vleeshuis, Boterhal, warenhuis
M
Mannen- en vrouwenhuis
Markante lichttoren als blikvanger
Middeleeuwse verlichting
Monument Vondelingenhuis
Monument: De L.W. Beekmanschool
Monument: Stadsvilla De Gruyter
Monumentaal pand Kring Vrienden
Mortuarium en kapel van het Groot Ziekengasthuis
Multifunctioneel Rood Kruis
O
Oirkens en moirkens
Onderkomen voor ruiterij
Ongekend mooi interieur
Ontwerp met hoektoren met zinken spits
Oud-burgemeesterswoning
Oudste bakstenen huis
Oudste Bossche waterpoort
Oudste psychiatrische kliniek
Overdekte militaire rijloods
Overkraagde Koepoort
P
Panden met verzorgde elementen
Pastorie is een gemeentelijk monument
Patriciërswoning uit de 19e eeuw
Paviljoen voor besmettelijke ziektes
Plebanie van de Sint-Janskathedraal
R
Refugiehuis Mariënhage
Refugiehuis Sint-Geertrui
Reliëfs in de voorgevel
Rijke Brabantse gotiek
Rijks Hoogere Burgerschool
Rijksmonument De Swaen
Rückertbrug over de Aa
S
Scheiding naar geslacht
Schilderachtige woning
Scholencomplex St. Josephstraat
Sociëteit in De Zwarte en Witte Arend aan de Markt
T
Tot woonhuis omgebouwde noodkerk
U
Uitgebleekt met het Bleekhuis
V
Van convent tot kloosterhotel
Van Dinghuis tot woonhuis
Van Griffie tot Provinciaal Depot
Van oorsprong drie armenhuizen
Van scholencomplex tot woningen
Van sigaren naar pop en kunst
Veerhuis aan de Maas
Verdreven en weer terug
Verering van Heilige Maria
Verticaal geplaatste dakpannen
Vertrouwen in technologie
Verzekeringen, boeken en schilderijen
Verzorgde ornamentiek fabrikantenwoning
Via Waterstraat naar Citadel
Vijf identieke panden in de stad
Voormalig Huis van Bewaring
Voormalig Paleis van Justitie
Voormalige artilleriekazerne
Voormalige Kruisbroederskerk
Vormenstijl van Engels landhuis
Vroeg voorbeeld kalkzandsteenbouw
Vroegere bankierswoning Villa Zandstaete
W
Waardevolle gevel
Winterverblijf voor rijken
Woonblok in neorenaissance stijl
Woonhuis aan Julianaplein
Z
Zeer geïntegreerde mix
Zeven eeuwen historie
Zuiver drinkwater behoedde voor cholera
Zware fundering uit de dertiende eeuw