afb.

Franciscus Joannes Emilius van Zinnicq Bergmann

Lier 10 november 1807 - 's-Hertogenbosch 25 februari 1879

Bossche rechter uit een oorspronkelijk Duitse familie, die ruim twaalf jaar Tweede Kamerlid was. Sprak regelmatig over uiteenlopende onderwerpen, maar deed dat niet altijd tot vreugde van zijn medeleden. Was vaak lang van stof en had een slepende stem, terwijl het gehalte van zijn bijdragen door tijdgenoten niet hoog werd aangeslagen. Net als de meeste van zijn geloofsgenoten stemde hij meestal mee met de conservatieven.
conservatief (katholiek)
in de periode 1866-1879: lid Tweede Kamer
Parlement & Politiek
 
Duijvendak

Mr. Franciscus Joannes Emilius van Zinnicq Bergmann

Lier 10 november 1807 - 's-Hertogenbosch 25 februari 1879

294
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 294
 
Genealogie
 
Juten

Mr. Franciscus Johannes Emilius van Zinnicq Bergmann

W.J.F. Juten, 'Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken' (1907) No. 5
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

13v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 5
 
 
Afbeeldingen

24 februari 1879

26 januari 1864
   
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 853

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 46, 49

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 219

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 72, 73, 76, 88, 294, t7.6, t7.8

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 240, 244

W.J.F. Juten, 'Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken' (1907) No. 5

Nederland's Adelsboek (1931) 365; (1953) 37

n: vermelding in een voetnoot