afb.

Familie Van Zinnicq Bergmann

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 Bijlage (2015) 49, 142

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 294-295

n: vermelding in een voetnoot