afb.

Familie Van Zinnicq Bergmann

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 294-295

n: vermelding in een voetnoot