afb.

Familie Van der Wyck

 
Bijleveld (1925)

Van der Wyck

245
246
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 245-246
 
Bijleveld (1949)

Van Hugenpoth

189
Nederland's Adelsboek (1949) 189
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1965) 379-400; (1971) 380-401

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 245-246; II (1930) 252

n: vermelding in een voetnoot