afb. Paul Levitton, 20 augustus 2012

Leon de Winter

's-Hertogenbosch 1954

 
Encyclopedie van Noord-Brabant

Leon de Winter

340
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 340
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) III. 347, 349

n: vermelding in een voetnoot