Hendrik de Wijs

's-Hertogenbosch 3 september 1775 - 's-Hertogenbosch 9 april 1854

 
Duijvendak

Henricus de Wijs

367
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 367
 
Genealogie
 
Van Kempen

H. de Wijs

's-Hertogenbosch 1775 - aldaar 1854

371
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 371
 
Afbeeldingen
  • 9 april 1854
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 274, 278, 293

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 133, 134, 138, 142, 144, 145, 367, t5.2, t6.3, t7.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en M.F.A. Linders-Rooijendijk, Vreemde militairen in een gesloten samenleving LXVII (1986) 7

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 85-86, 133, 144, 160, 164-165, 176n, 187, 213, 225-228, 231-232, 251-254, 257-258, 261-270, 276, 286, 288, 290, 294, 312, 333, 339-340, 350, 370-371

n: vermelding in een voetnoot