Franciscus Antonius de Wijs

's-Hertogenbosch 27 december 1773 - Boxtel 7 september 1853

 
Duijvendak

Franciscus Antonius de Wijs

367
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 367
 
Franssen

Franciscus Antonius de Wijs

89
Ferd. Franssen e.a., Bossche Bijdragen (1917) I. 89
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 367

Ferd. Franssen e.a., Bossche Bijdragen (1917) I. 89

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 177, 180, 182, 187, 190, 233

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch III (1872) 350

n: vermelding in een voetnoot