afb.

Familie De Wijs

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 367-368

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 37, 40, 46, 106

Jochem Kroes, Nederland's Patriciaat 1972-2009 (2016) 21, 83, 183, 200, 233, 360, 364, 370, 390, 401

n: vermelding in een voetnoot