afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 29 augustus 1936

Herman Franciscus Maria van Voorst tot Voorst

's-Gravenhage 2 augustus 1886 's-Gravenhage 9 juli 1971

 
Archief
 
Genealogie
 
Ridderorden

Voorst tot Voorst, Herman Franciscus Maria Baron van

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 (1937) 830
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 336

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 (1937) 830

n: vermelding in een voetnoot