afb.

Familie Van Voorst tot Voorst

 
Bijleveld (1925)

Van Voorst tot Voorst

231
232
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 231-232
 
Bijleveld (1945)

Van Voorst

180
Nederland's Adelsboek (1949) 180
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 362

Nederland's Adelsboek (1927) 369-385; (1931) 394-411; (1935) 392-409; (1939) 399-416; (1953) 126-165; (1959) 215-246; (1965) 221-251; (1971) 221-250; (1980) 200-237; (1987) 205-241

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 231-232; II (1930) 237

n: vermelding in een voetnoot