Heyman Voicht van Oudheusden

1540 - 1621(?)

 
Noordbrabantse studenten

5628. VOOCHTS (Voechs, Voocht), Heymannus (Heymericus( (de)

741
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 741
 
Literatuur en bronnenpublicaties

F. Beelaerts van Blokland, 'De afstamming van het geslacht de Voocht', in: De Nederlandsche Leeuw 43 (1925) 358-362

H. Bots, I. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550-1750 (Tilburg 1979) 740-741

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 9, 27-55, 66, 68, 71, 115, 130, 148, 163, 192, 198, 244

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 211

Stadsarchief 's-Hertogenbosch, doopboeken van de Sint-Jan over de jaren 1569, 1571, 1572, 1576 en 1579

n: vermelding in een voetnoot