Reinier Vogelsang (zoon van Ludgerus)

Vianen 1612 - 1679

Begraven: Sint Janskerk
 
Functies
00-00-1634 predikant Heicop
21-09-1650 predikant Goes
00-00-1656 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar)
00-00-1675 predikant Deventer (tevens hoogleraar 1676)
 
Lieburg

Reinier Vogelsang

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1656-1675
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Sassen

4. Reinier Vogelsang

Vianen ca 1610 - Deventer 1679
206
207
Literatuur
Ned. Cart., 399, 447, 449, 462; A. Moonen, Herdersklacht over den dood van R. Vogelsangh (Deventer 1679); BOELES, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (Leeuwarden 1878-1879) II 257; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 122-125; Duker, Voetius, III, 75-78, 340, n. 3; GLASIUS, Godgeleerd Nederland, biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden ('s-Hertogenbosch 1851-1856) III 540-541; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 23-24; J.C. van Slee, De illustre School te Deventer ('s-Gravenhage 1916) 78-79; Joh. de Bruyn, Defensio doctrinae Cartesianae de dubitandi mode ut et de idea Dei in nobis, deque ezistentiae Ejus demonstratione ex ea idea, adversus objectiones Reineri Vogelsangii, insertas Indignationi Justae, etc. (Amstelodami 1670); Kernkamp, Acta, II, 23-24; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) X 1128-1129; SASSEN, Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch, 1636-1810 (Amsterdam 1963) 48-75; SEPP, Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16de en 17de eeuw (Leiden 1873-1874) II 115; SMITS / YSSELT, De grafzerken, de wapen- en rouwborden der St. Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 257; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem 1852) XIX 312; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 37-40.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 206-208
 
Artikelen
1949

Van Alphen

Reinier Vogelsang
Gekomen van Goes 1652, vertrokken naar Deventer 1675
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 264
 
1963

Ferd. Sassen

Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810)
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam - 1963
dwc.knaw.nl
1969

F.L.R. Sassen

Reinier Vogelsang
Vianen ca 1610 - Deventer 1679
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 206
 
 
Vermelding
1653

RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672

22 januari 1653. Rekest van Reynerus Vogelsanck predikant te 's-Hertogenbosch verzoekt om restitutie van de onkosten uit het transport van zijn meubilair van Goes naar 'sBosch.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
1656

Archief van de Leen- en Tolkamer

9 februari 1656. Correspondentie m.b.t. het vertrek van Dominus Maresius professor in de theologie en filosofie te 's-Hertogenbosch en de nominatie van Dominus Reynerus Vogelsangh.
29 april 1656. Verzoek van het stadsbestuur voor een professor theologie in de persoon van Reynerus Vogelsangh.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) VIII, 21, 121, 122, 124, 125, 133, 134, 135, 264

Varia Historica Brabantica III (1969) 206-208, 210, 211, 218, 232

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 305

n: vermelding in een voetnoot