afb. Olaf Smit

Ester Vink

 
Artikelen
1990

E. Vink

Blocken en balcoenen. Bosch' hout in de vijftiende en zestiende eeuw
Brabants Heem 42 (1990) 103-116
 
1993

E. Vink

Bosch' bouwhout onderweg, een historisch onderzoek naar de herkomst van Bosch' bouwhout in de vijftiende en zestiende eeuw
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 92 (1993) 129-140
1996

A.H. van Drunen en E. Vink

(Bouw)historie aan de markt te 's-Hertogenbosch
Spiegel Historiael. Maandblad voor Geschiedenis en Archeologie 31 (1996) 348-353
 
2008

Jac.J. Luyckx

Interview : Ester Vink op onderzoek: 'Met je laptop kom je overal'
Bossche Bladen 4 (2008) 130-133
 
Bossche Bladen
1997

Ester Vink

Licht en donker in Den Bosch : Straatlantaarns, iluminaties en illusies
Bossche Bladen 2 (1997) 41-53
 
2013

Ester Vink

Middelpunt van 's-Hertogenbosch : De put op de Markt
Bossche Bladen 2 (2013) 38-43
 
2013

Ester Vink

Het vrouwenhuysken op de Markt : Een gebouwtje met twee gezichten
Bossche Bladen 4 (2013) 130-135
 
 
Rapport
2011

Ester Vink

De Molen van Kilsdonk door de eeuwen heen
Rapport, februari 2011
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 322; 33 (2016) 211-212

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 196

n: vermelding in een voetnoot