Jan Louis Verster

's-Hertogenbosch 8 januari 1745 - 's-Hertogenbosch 6 september 1793

 
Genealogie
 
Mommers

Verster, mr Jan Louis

Ned. Herv.

557
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 557
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

2v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 557

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 222, 403

n: vermelding in een voetnoot