Isaac Verster

Oisterwijk 5 januari 1660 - 's-Hertogenbosch 6 april 1719

 
Brouwer, Meijer en Schellekens

96. Mr. Isaac Verster

48
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 48-49
 
Genealogie
 
Hermans

234. Isaac Verster 1704

84
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 84
 
Noordbrabantse studenten

5504. VERSTER, Isaacus

728
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 728
 
Zegelstempel

Zegelstempel van Isaacq Verster, schepen van 's-Hertogenbosch 1704

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07402)
 
Zuylen

471. Isaaci Verster

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 728

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 48-49

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 648

n: vermelding in een voetnoot