afb.

Samuel Johan Versfelt

's-Hertogenbosch 29 januari 1782 - 's-Hertogenbosch 28 maart 1850

 
Functies

Samuel Johan Versfelt

rkd.nl
 
Genealogie
 
Artikelen
1850

Redactie

Binnenlandsche Nieuwstijdingen
De Nederlander : Nieuwe Utrechtsche Courant zaterdag 30 maart 1850 | 2
1916

Redactie

Mr. Anthony Versfelt
Nederland's Patriciaat 7 (1916) 389
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 129

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 255

n: vermelding in een voetnoot