Johannes Versfelt

's-Hertogenbosch 19 april 1746 - 's-Hertogenbosch 29 januari 1799

 
Genealogie
 
Mommers

Versfelt, Johan

Ned. Herv.

555
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 555
 
Ten Cate

Johan Versfelt

Geadmitteerd op 19 december 1765 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

3450-3455 Minuutakten. 1766-1797. 6 banden.
3450. 1766-1773.
3451. 1774-1778.
3452. 1779-1782.
3453. 1783-1786.
3454. 1787-1790.
3455. 1791-1797.
De notariële archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 158, 462
 
Artikelen
1916

Redactie

Mr. Anthony Versfelt
Nederland's Patriciaat 7 (1916) 388
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 555

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 300; III. 374

n: vermelding in een voetnoot