afb.

mr. Johan Versfelt

's-Hertogenbosch 21 april 1805 - 's-Hertogenbosch 3 december 1874 (69)

 
Functies

mr. Johan Versfelt

100
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 100
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

11v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Artikelen
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
mr. Johan Versfelt, voorzitter 1847-1849, 1870-1871
Taxandria XLIV (1937) 19-20
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 100

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 323

Huber van Werkhoven, 'Aan port onderworpen dienstbrief: een speciaal gebruik' in: Hertogpost 11 (2017) 14-17

n: vermelding in een voetnoot