afb.

mr. Johan Versfelt

's-Hertogenbosch 21 april 1805 - 's-Hertogenbosch 3 december 1874 (69)

 
Functies

mr. Johan Versfelt

100
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 100
 
Genealogie
 
Artikelen
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
mr. Johan Versfelt, voorzitter 1847-1849, 1870-1871
Taxandria XLIV (1937) 19-20
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 100

Huber van Werkhoven, 'Aan port onderworpen dienstbrief: een speciaal gebruik' in: Hertogpost 11 (2017) 14-17

n: vermelding in een voetnoot