Balthasar Verscharen (of Van Scharen)

11 oktober 1605 - Leuven 2 april 1651

Kloosternaam: Juvenalis van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Jacobus en Catharina van Curingen; broer van de kapucijn Arnoldus (Joannes Bapista van 's-Hertogenbosch) en halfbroer van Gerardus (Joannes Evangelista van 's-Hertogenbosch). Gedoopt in Sint-Jan op 11 oktober 1605. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit op 17 januari 1625; promoveerde tot licenciaat in de Artes op 23 november 1626 (64ste van 223 kandidaten). Inkleding te Leuven op 11 oktober 1626; predikant te Leuven in 1638-1645; discreet aldaar in 1644. Sterft er op 2 april 1651.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 78; 7 (1952), blz. 418-419, nr. 2158; 9 (1953), blz. 556; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 725.
G. Van Reyn en E. Persoons
 
Noordbrabantse studenten

5484. VERSCHAREN (van der Scharen), Balthasar

725
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 725
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 725

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 78; VII (1952) 418-419; IX (1953) 556

n: vermelding in een voetnoot