Josephus Thomas Vermeulen

's-Hertogenbosch 1783 - Vught 1 september 1844

 
Duijvendak

Johannes Theodorus Vermeulen

's-Hertogenbosch 1783 - Vught 1 september 1845

360
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 360
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

8v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 788

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXIX

n: vermelding in een voetnoot