afb.

Familie Vermeulen

 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 146

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 360-361

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 205, 219, 263, 275

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 37, 113, 152, 246, 249, 301, 435, 448, 451, 478, 514, 529, 539, 554

n: vermelding in een voetnoot