Franciscus Xaverius Josephus Marie Verheijen

's-Hertogenbosch 1 maart 1829 - 's-Hertogenbosch 8 januari 1904

 
Genealogie
 
Wildeman

Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Josephus Maria Verheyen

De Ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903 ('s-Gravenhage 1903) No. 83
 
Afbeeldingen

8 januari 1904

30 mei 1889
   
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 391; Bijlage 17, 94, 99, 101-102, 104, 106-107, 120, 136-137, 141, 202, 207, 214, 219, 225, 228-229

Nederland's Adelsboek (1953) 36

n: vermelding in een voetnoot