afb.

Franciscus Xaverius Verheyen

Loon op Zand 11 februari 1779 - Loon op Zand 22 augustus 1851

Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Verheyen, geboren 11 Februari 1779 op het kasteel Loon-op-Zand, alwaar hij overleed 22 Augustus 1851, bijgezet in het familiegraf te Bokhoven den 26 Augustus d.a.v., gepromoveerd te Leiden 19 Maart 1803; in October 1804 benoemd tol drossaard van het Vrije graafschap Bokhoven, jachtofficier en kwartierdrost ie Breda (1809) lid der commissie over de gevangenissen (1812) griffier der staten van Noord-brabant (1814) ridder in de orde van den Nederlandse Leeuw (1820) verheven in den Nederlandse Adel bij Koninklijk besluit van 13 October 1831, No. 27; huwt op den huize Zuidewijn 26 November 1815 Sophia Maria Jacoba Josepha de Roy van Zuidewijn, later vrouwe van Loon-op-Zand, geboren te Breda 23 Januari 1791, overleden op het kasteel van Loon-op-Zand 21 Mei 1868 en bijgezet in het familiegraf te Bokhoven.
De Ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903, 's-Gravenhage (1903) No. 42
 
Duijvendak

Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Verheijen

358
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 358
 
Genealogie
 
Van Kempen

Mr. F.X. Verheijen

Loon op Zand 1779 - aldaar 1854

370
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 370
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

7v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Verheyen

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 42, 60
 
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Verheyen.
De Ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903, 's-Gravenhage (1903) No. 42
 
1904

Redactie

Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Verheyen
Nederland's Adelsboek (1904) 530-531
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 784

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 125, 127, 180, 187, 263, 279-281, 323, 355; Bijlage 1 (2015) 15, 39-40, 43, 45-46, 94, 96, 99-102, 104, 106-107, 116, 118, 120, 122-123, 132-134, 139-140, 156, 158, 162, 179, 212-215, 217, 220-221

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 68, 85, 142, 358, t6.6, t7.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 94, 100

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 20, 70-71, 94, 174, 194-195, 253, 266, 268-270, 298-299, 370

Nederland's Adelsboek (1927) 339-340; (1931) 364; (1935) 366; (1939) 372; (1941) 270; (1953) 35-36; (1965) 182-183; (1971) 185

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 147

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 643

G.M. van der Velden, De kosterij van Bokhoven 1369-1969 XXXVI (1976) 108, 112, 124

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 42, 60

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 349

n: vermelding in een voetnoot