Eugenius Carolus Franciscus Xaverius Verheyen

's-Hertogenbosch 13 februari 1889 - Breda 30 mei 1962

 
Functies

Jhr. mr. Eugenius Carolus Franciscus Xaverius Verheijen

99
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 99
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 99

n: vermelding in een voetnoot