afb. Hector de Sadeler

Jan Baptist Arnoldus Josephus Maria Verheijen

's-Hertogenbosch 18 januari 1818 - Loon op Zand 11 januari 1898

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Jan Baptist Arnoldus Josephus Maria Verheijen

's-Hertogenbosch 18 januari 1818 - Loon op Zand 11 januari 1898

359
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 359
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

11v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Mr. Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 60
 
Afbeeldingen

11 januari 1898
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 785

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 16, 94, 99-102, 104, 106-107, 122-123, 126, 131-133, 135, 137, 139-141, 143-145, 150-151, 158, 168, 195, 201-202, 207, 209, 213, 218, 220-221, 224-225, 228

Nederland's Adelsboek (1925) 334; (1931) 364-365; (1933) 311; (1935) 365-366; (1939) 372-373; (1941) 270; (1942) 656; (1949) 269; (1953) 36, 37; (1956) 217; (1962) 120; (1963) 162; (1965) 183; (1968) 119; (1971) 185

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 60

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXXIV

n: vermelding in een voetnoot