afb.

Maria Anna Christina (Maria) van der Ven-Boelens

's-Hertogenbosch 27 oktober 1901

Maria van der Ven beleefde het grootste deel van haar leven de Bossche Markt van nabij.
 
Stadsgezichten

Maria over Frits van der Ven

door Paul Kriele

125
„Stadsgezichten” een Bosch' album (1990) 125-126
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 267, 268

n: vermelding in een voetnoot