afb.

Leendert Cornelis van de Ven junior

's-Hertogenbosch 22 augustus 1802 - 's-Hertogenbosch 29 maart 1850

 
Broeders

J.M.H. Broeders

Behoort bij schrijven nr. 3878 d.d. 29 augustus 1963

Noten
1.Dr. A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 547.
2.Beschr. Catalogus der Historische Verzameling van de Schutterij te 's-Hertogenbosch, door A.J.J. van der Well, nr. 203.
3.Provinciale Almanak, div. jaargangen.
4.Reg. Burgerlijke Stand 's-Hertogenbosch.
Stadsarchief korrespondentie 1963-1964
 
Genealogie
 
Ten Cate

Leendert Cornelis van de Ven junior

3970-3973 Minuutakten. 1838-1841. 4 pakken.
3970. 1838.
3971. 1839.
3972. 1840.
3973. 1841.
3974 Repertoire. 1838-1840. 1 stuk.
3975-3977 Registers van wisselprotesten. 1838-1841. 3 stukken.
3975. 1838 - 1840 januari 15.
3976. 1840 januari 18 - 1841 januari.
3977. 1841 februari - oktober.
3978 Alfabetische index der testamenten. 1838-1845. 1 stuk.
De notariŽle archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 172, 462
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 547-548

n: vermelding in een voetnoot