Jan Janzn van de Ven

1591 - ?

 
Cp

Jan Janzn van de Ven1

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 5340; Schuttelaars, persoonlijke informatie.
2.OSA 228, januari 1598.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
 
Noordbrabantse studenten

5340. VEN (Vennius), Joannes van der

709
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 709
 
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Janssen van der Ven, schepen van 's-Hertogenbosch 1622

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07371)
 
Zuylen

388. Johs. van de Ven

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 709

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 279

n: vermelding in een voetnoot