DaniŽl Velters

? - 1773

Schepen 's-Hertogenbosch 1757, 1763, 1766, 1769
 
Zegelstempel 1

Zegelstempel van DaniŽl Velters, schepen van 's-Hertogenbosch 1756

zilver, gegoten, gesneden
diameter 4.4 cm
dikte 0.2 cm
hoogte 2.6 cm
gewicht 49.5 gr

Rond zegelstempel met aan de achterzijde een halfrond handvat en daarop gegraveerd: S DANIEL VELTERS 1757. Aan de voorzijde aan de buitenzijde een bladerrand. Hierbinnen een omschrift op een lint, dat aan de bovenzijde een opening heeft, waaruit de schilddekking van een renaissanceschild steekt. De schilddekking bestaat uit een dekkleed, een toernooi- of traliehelm, met daarboven een wrong en een uitkomende draak.
Heraldische beschrijving: fijn gearceerd; het schild draagt drie akoleien, geplaatst 2-1.
Het Noordbrabants Museum (01195)
 
Zegelstempel 2
S DANIEL VELTERS SCABINI IN BUSCO ē
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) (534.000059)
 
Zuylen

488. Daniel Velters

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
 
Literatuur en bronnenpublicaties

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XIV

n: vermelding in een voetnoot