DaniŽl Velters

? - 1773

Schepen 's-Hertogenbosch 1757, 1763, 1766, 1769
 
Zegelstempel 1

Zegelstempel van DaniŽl Velters, schepen van 's-Hertogenbosch 1756

Het Noordbrabants Museum (01195)
 
Zegelstempel 2
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) (534.000059)
 
Zuylen

488. Daniel Velters

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.B. Rietstap, 'Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij' in: Heraldieke Bibliotheek 5 ('s-Gravenhage 1876) 309

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XIV

n: vermelding in een voetnoot