afb.

Frans Jozef van der Vaart

's-Hertogenbosch 31 oktober 1959

Frans Jozef van der Vaart werd op 31 oktober 1959 in 's-Hertogenbosch geboren. Van 1972 tot 1978 was hij leerling aan het Bossche St-Janslyceum, dat hij verliet met het diploma Gymnasium B.
Hij studeerde van 1978 tot 1984 Kunstgeschiedens aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (cum laude kandidaats in 1981, cum laude doctoraal in 1984). Hij studeerde af in de Kunstgeschiedenis der Middeleeuwen alsmede in die van de Nieuwere Tijd. Van 1981 tot 1986 studeerde hij aan dezelfde universiteit Nederlands Recht (Burgerlijk recht en Bestuursrecht).
Van 1984 tot 1986 inventariseerde Van der Vaart de roerende monumenten in het bisdom Den Bosch. Vanaf 1986 was hij achtereenvolgens docent Privaatrecht, hoofd van de Economisch- Juridische afdeling, hoofd Algemeen-bestuurlijke en Juridische Zaken en plaatsvervangend secretaris van het College van Bestuur van de Hogeschool Enschede. Vanaf 1995 is hij werkzaam als advocaat te Enschede en legt hij zich toe op het Algemeen bestuursrecht, het Ambtenarenrecht en het Onderwijsrecht.
Sinds 1980 is hij betrokken bij een serie kleine monografieŽn over de St-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. In 1984 werd zijn artikel "Hoe de hertogelijke curia te 's-Hertogenbosch verstedelijkte: 's-Hertogenbosch in de dertiende eeuw" bekroond met een gedeelde tweede prijs voor de KNOB-lustrumprijsvraag van 1984.
Van 1988 tot 1991 doceerde Van der Vaart Kerkgeschiedenis aan de opleiding voor permanent diaken van het bisdom Den Bosch, en van 1992 tot 1998 Kunstgeschiedenis aan het St-Janscentrum, het priesterseminarie van datzelfde bisdom.
In de loop van de jaren vervulde hij uiteenlopende bestuurlijke functies op de terreinen van het onderwijs, de zorg en de cultuur. Momenteel is hij onder meer lid van de Raad van Advies van de Academie voor Management, Economie en Recht van de Hogeschool Enschede, en secretaris van Chain of Music and Dance, een internationaal netwerk van conservatoria. Hij is vice-voorzitter van de Dr AriŽnshuizen te Enschede, bestuurslid van de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan te Den Bosch en lid van de Raad van Advies van de Stichting Sint Aegten, gevestigd te St. Agatha.
Bedelordekloosters, 's-Hertogenbosch en de Bossche School (1999)
 
Genealogie
 
Artikelen
1984

F.J. van der Vaart

Hoe en waarom deze beelden ontstonden
in: 125 Heiligbeelden in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan ('s-Hertogenbosch 1984) 11-16
 
1984

A.M. Koldewey en F.J. van der Vaart

De 125 beelden: ikonografie en heiligenlevens
in: 125 Heiligbeelden in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan ('s-Hertogenbosch 1984) 17-144
 
1985

F.J. van der Vaart

Het H. Kruisaltaar van Sint Anthonis : De lotgevallen van een Antwerps retabel
in: Het lijdensaltaar in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan ('s-Hertogenbosch 1985) 39-79
 
1985

Jos van der Vaart en Frans Jozef van der Vaart

Ontwikkelingsschets van de Bossche woonhuisgevel
Boschboom Bladeren 32 (1985) 1-13
 
1987

F.J. van der Vaart

Bossche beelden in glas
in: De ramen van St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan ('s-Hertogenbosch 1987) 8-25
 
1988

F.J. van der Vaart

Niel Steenbergen, boetseerder-beeldhouwer
in: De beeldhouwer Niel Steenbergen in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan ('s-Hertogenbosch 1988) 6-10
 
1989

F.J. van der Vaart

Bouwgilden en kerkfabrieken
in: De bouwloods van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan ('s-Hertogenbosch 1989) 13-19
 
1990

F.J. van der Vaart

Beeldhouwers uit de bouwloods van de Sint-Jan : De sluitstenen
in: In Buscoducis : Bijdragen
SDU uitgeverij (Maarssen 's-Gravenhage 1990) 425-438
 
1991

F.J. van der Vaart

De geschiedenis van het koorgestoelte
in: De koorbanken in de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan ('s-Hertogenbosch 1991) 10-18
 
1991

F.J. van der Vaart

Hoe een Bossche School kon ontstaan en aanleiding was tot heftige discussie
Boschboom Bladeren 39 (1991) 1-56
 
1992

F.J. van der Vaart

Alart du Hamel (midden vijftiende eeuw-vůůr 1507) : bouwmeester
Brabantse biografieŽn 1 (1992) 79-82
 
1995

F.J. van der Vaart

De boodschap achter het kunstwerk
in: De koorafsluiting in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan ('s-Hertogenbosch 1995) 9-15
 
 
Boeken
1999

Frans Jozef van der Vaart

Bedelordekloosters, 's-Hertogenbosch en de Bossche School
Studies over architectuur en stedenbouw
Nijmegen University Press | Nijmegen 1999 | ISBN 90-5710-065-7
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 417

Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 333

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 87n

n: vermelding in een voetnoot