Victor Theodore Marie Joseph Tilman

's-Hertogenbosch 25 april 1839 - 's-Hertogenbosch 22 februari 1920

 
Duijvendak

Mr. Victor Marie Joseph Tilman

356
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 356-357
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

15v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Afbeeldingen

11 september 1910
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 752

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 356-357

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 369, 488, 489

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 207

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 467

n: vermelding in een voetnoot