Eugéne Godefroid Joseph Tilman

's-Hertogenbosch 21 september 1836 - Maastricht 10 januari 1916

 
Duijvendak

Mr. Eugéne Godefroid Joseph Tilman

's-Hertogenbosch 21 september 1836 - Maastricht 10 januari 1916

356
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 356
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

18v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 752-753

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 159, 161, 356, t8.1, t8.5

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 15

Nederland's Adelsboek (1935) 368; (1936) 412; (1939) 375; (1953) 41; (1955) 45; (1966) 42; (1971) 188; (1974) 43; (1980) 158

n: vermelding in een voetnoot