afb.

Familie Tilman

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 355-357

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 467

n: vermelding in een voetnoot