afb.

Familie Tilman

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 355-357

n: vermelding in een voetnoot