afb.

Anna Christina van Thije Hannes

's-Hertogenbosch 16 december 1806 - 's-Hertogenbosch 20 juli 1842

 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 21 (1903) 270

n: vermelding in een voetnoot