afb. 2014

Familie Van Thye Hannes

 
Bijleveld (1925)

Van Thye Hannes

Uitgestorven in mannelijke lijn in 1876

85
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 85
 
Bijleveld (1930)

Van Thye Hannes

Uitgestorven in mannelijke lijn in 1876

87
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte II (1930) 87
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 315

Nederland's Adelsboek (1929) 147-150; (1937) 139-140; (1942) 288-291

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 85; II (1930) 87

n: vermelding in een voetnoot