Thomas van Susteren

's-Hertogenbosch 25 mei 1636 - Antwerpen 30 mei 1701

Kloosternaam: Theodorus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Henricus en Elisabeth van Sutphen; broer van de kapucijn Joannes van Susteren (Joannes Evangelista van 's-Hertogenbosch). Gedoopt op 25 mei 1636. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit op 7 januari 1655 (Artes) Inkleding op 3 december 1656; ontvangt tonsuur en mindere orden te Antwerpen op 15 maart 1658; tot subdiaken, diaken en priester gewijd aldaar resp. op 29 maart 1659, 3 juni 1662 en 22 december 1663. Jurisdictie te Brugge (1671,1687) en Gent (1683). Discreet in Oostende (1678),Geldern (1680-1683), Gent (1684), Velp (1684-1687) en Leuven (1692). Gardiaan in Maaseik (1678-1680) en Oostende (1687-1690). Woont in Leuven in 1690-1692. Sterft als predikant te Antwerpen op 30 mei 1701.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 78, 213, 294, 286, 409, 430, 443; 7 (1952), blz. 595, nr. 4339; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 678..
G. Van Reyn en E. Persoons
 
Noordbrabantse studenten

5067. SUSTEREN, Thomas van

678
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 678
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 678

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 78, 213, 294, 286, 409, 430, 443; VII (1952) 595

n: vermelding in een voetnoot