Joannes van Susteren

? - Brussel 14 september 1709

Kloosternaam: Joannes Evangelista van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Henricus en Elisabeth van Sutphen, broer van de kapucijn Thomas van Susteren (Theodorus van 's-Hertogenbosch). Inkleding op 21 april 1665; ontvangt tonsuur en mindere orden te Antwerpen op 3 juni 1667; tot subdiaken gewijd te Antwerpen op 26 mei 1668; tot diaken te Gent op 6 april 1668 (woont in Gent). Jurisdicitie in Mechelen (1696). Woont in Brussel in 1704. Sterft als predikant in Brussel op 14 september 1709.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 397, nr. 2798..
G. Van Reyn en E. Persoons
 
Noordbrabantse studenten

5065. SUSTEREN, Joannes van

677
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 677
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 677

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 397

n: vermelding in een voetnoot