afb. S.C. Schröder

Johannes Philippus Suijling

's-Hertogenbosch 4 september 1869 - 's-Gravenhage 14 juni 1962

Gewoon hoogleraar Het burgerlijk recht, het internationaal privaatrecht.
 
Album Promotorum

Johannes Philippus Suijling

dap.library.uu.nl
 
Encyclopedie van Noord-Brabant

Suyling, Johannes Philippus

146
Encyclopdie van Noord-Brabant 4 (1986) 146
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

F.C. Gerretson, Wegens zijn bijzondere verdienste () 175-216

L.J. Hijmans van den Bergh, Jaarboek van de Rijksuniversiteit te Utrecht 1961-1962 () 47-52

J. van der Poel, Weekblad voor fiscaal recht 91 (1962) 533-535

H. Schuttevâer, Privaatrecht en belastingrecht (Deventer, 1972) 145-169

n: vermelding in een voetnoot